Nyheter:

Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum
Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum

Eirik Kristoffersen ble ny forsvarssjef.

Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum
Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum

Det førte til et hull i Hæren. Lars Lervik ble ny hærsjef.

Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum
Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum

Rune Jakobsen går snart av med pensjon. Hvem blir da ny FOH-sjef?

Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum
Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum

Elisabeth Natvig er omtrent like gammel. Hun fortsetter som sjef for Forsvarsstaben i ett år til.

Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum
Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum

Og Nils Andreas Stensønes er nettopp blitt etterretningssjef. Men hvem skal da bli ny sjøsjef?

Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum
Lederkabal. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets forum

I 2020 har Forsvaret og Forsvarsdepartementet vært nødt til å spille kortene riktig for å få rett sjef på rett plass.

Den store sjefskabalen

Publisert Sist oppdatert

Rotasjonen blant de mest ansvarstunge stillingene i Forsvaret har i 2020 fått vann på mølla. Det er nemlig mange stjerner på bryst født i 1960.

Etter forsvarsloven skal fast ansatte på T-60-kontrakt fratre stillingen ved første månedsskifte etter at de fyller 60 år.

– Det er flere av de toneangivende stillingene som skal byttes nå. Det henger sammen med at forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsstaben og sjefen for E-tjenesten er omtrent like gamle, sier NK i HR-avdelingen i Forsvaret, flaggkommandør Bjørn-Erik Marthinsen til Forsvarets forum. HR-avdelingen bistår i ansettelsesprosessene på flere av de øverste nivåene.

Har du tips eller innspill til denne saken? Kontakt oss på tips@fofo.no eller journalisten kryptert gjennom appen Signal på +4745204315.

Hærkabal etter forsvarssjefens jubileum

Den første jubilanten var forsvarssjefen selv, admiral Haakon Bruun-Hanssen. I månedene fram til hans 60-årsdag i juli gikk spekulasjonene sin seiersgang i garnisoner og kontorer i det ganske land.

Flere toppledere er byttet ut i Forsvaret i 2020.
Flere toppledere er byttet ut i Forsvaret i 2020.

Valget falt på Eirik Kristoffersen, daværende sjef for Hæren. Dermed ble det store spørsmålet hvem som skulle bli ny hærsjef. Da Lars Lervik ble utpekt, handlet kabalen om hans arvtaker i brigadesjef-stillingen. I september ble Pål Eirik Berglund utnevnt i statsråd til ny sjef for Brigade Nord.

Les portrettet med Eirik Kristoffersen: Arven fra bestefar

I desember fyller E-sjefen, Morten Haga Lunde, 60. Tidligere i september ble det klart at nåværende sjef for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, tar over den stillingen.

Les portrettet med Stensønes: Trist, men fattet

Etter Stensønes er det seks søkere. Hvem det blir, vil trolig kunngjøres etter statsråd i midten av oktober, får Forsvarets forum opplyst.

Utvelgelse til høyere militære stillinger

Utvelgelse av offiserer til høyere militære stillinger anses for en sentral stragetisk beslutning, og har derfor følgende kriterier for prosessen:

 • En systematisk og tillitsskapende prosess for utvelgelse til høyere militære stillinger
 • At den best kvalifiserte kandidaten velges
 • At det er forutsigbare utvelgelseskriterier for potensielle kandidater
 • Et økt mangfold i Forsvarets ledelse
 • At det arbeides aktivt for å øke andelen kvinnelige ledere
 • At Forsvaret har et godt omdømme i utvelgelsesprosessen
 • At beslutningene er dokumenterbare og sporbare
 • At Forsvarsdepartementet og Forsvaret samarbeider tett omkring strategisk kompetansestyring og seleksjon.

Kilde: Instruks om utvelgelse til høyere militære stillinger

Mange kandidater går igjen

– Når det kommer så mange åpne stillinger samtidig, ser dere det som en helhet, eller stillingene hver for seg?

Det er begge deler. Vi har en instruks fra departementet og følger kvalifikasjonsprinsippet, men det skal også vurderes om kandidatene er potensielle for øvrige stillinger. Det er en helhet, sier Marthinsen.

Han peker på at det er et «par håndfuller» aktuelle kandidater til de øverste stillingene i Forsvaret. Dermed er det også mange kandidater som går igjen når de gjennomfører tilsettingsprosesser. Ett aspekt som er viktig å ha i bakhodet, er at Forsvaret vil ha kompetanse fra de ulike forsvarsgrenene i toppen.

– Det er flere kandidater som kommer opp flere steder, så vi må gjøre noen valg. Kandidatene pekes ut etter fastlagte kriterier, sier Marthinsen.

I intervjuene til de øverste stillingene deltar forsvarssjefen selv, men det er også en representant fra HR til stede og en psykolog. Deretter sendes det et forslag over til Forsvarsdepartementet, som utarbeider forslag til innstilling som deretter avgjøres i statsråd.

– Det skal gjøres ryddig, ordentlig og etterrettelig, sier flaggkommandøren.

Regler for tilsetting av Forsvarets toppsjefer

 • Forsvaret utpeker kvalifiserte kandidater til sjef Forsvarets operative hovedkvarter og sjef Forsvarsstab etter kriterier godkjent av Forsvarsdepartementet. Kriterier for tilsetting av forsvarssjef, sjef Etterretningstjenesten og sjef Militærmisjon i Brussel fastsettes av Forsvarsdepartementet. Alle aktuelle kandidater skal inngå i vurderingen.
 • De best egnede kandidatene blir intervjuet av Forsvarsstaben, med unntak av kandidater til forsvarssjef, som intervjues av Forsvarsdepartementet. Kandidater til stillingen som sjef Militærmisjon i Brussel og sjef Etterretningstjenesten, intervjues av Forsvaret og Forsvarsdepartementet.
 • Forsvarssjefens forslag til innstilling sendes til Forsvarsdepartementet. Forslag til innstilling til forsvarssjef utarbeides av Forsvarsdepartementet.
 • Forsvarsdepartementet fremmer forslag til innstilling til Kongen i statsråd.
 • Forsvarsdepartementet meddeler Forsvarsstaben det endelige resultatet

Kilde: Instruks om utvelgelse til høyere militære stillinger

Ett år til for sjef FST

Sjef Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig runder 60 i november. Hun har fått innvilget ett års forlengelse ut over vanlig pensjonsalder for offiserer, bekrefter pressetalsperson Per-Thomas Bøe i Forsvaret til Forsvarets forum.

– Sjef FST ble anmodet om å stå ut over normert aldersgrense for å sikre god overlapp i skiftet av forsvarssjef, utdyper han.

I Forsvarsloven heter det:

Når spesielle forhold gjør det nødvendig, kan departementet forlenge tilsettingsperioden med inntil ett år om gangen for militært tilsatte som har nådd aldersgrensen på 60 år.

Også i 2021 blir det rokeringer i toppsjef-kabalen. Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen bikker 60 i mars. I et brev fra Forsvarsdepartementet datert 17. september heter det at generalløytnant Rune Jakobsen meddeles avskjed i nåde med virkning 1. april 2021.

Jakten på hans etterfølger er allerede i gang, skrev Forsvarets forum tidligere denne måneden.

– Når toppstillingene vi vet kommer, setter vi i gang i god tid i forveien. Vi vet det blir hull. I de viktige stillingene er det greit å være i forkant sånn at det blir litt overlapp, sier Marthinsen i HR-avdelingen.

Les portrettet med Rune Jakobsen: Reitan-Rune

Rune Jakobsen (i midten) går av med pensjon i starten av 2021. Det vil føre til nye endringer i toppledelsen.
Rune Jakobsen (i midten) går av med pensjon i starten av 2021. Det vil føre til nye endringer i toppledelsen.

Ingen kort på hånden

Forsvarets forum har opplysninger om at det faktisk har vært en laget en kortstokk som har vært brukt til å få oversikt over kandidater som er aktuelle til diverse stillinger. Dette avviser Marthinsen. Han sier at de i stedet bruker lister for å holde oversikt over hvem som sitter i hvilke stillinger og eventuelle tidsfrister på disse stillingene.

– Men jeg vet at det ble laget en kortstokk langt tilbake fordi politisk ledelse ville vite hvem som var hvem i nøkkelstillinger i Forsvaret, med deres grad og så videre. Den ble ikke brukt til å finne ut hvem som skulle ha hvilken jobb, humrer han.

Powered by Labrador CMS