Nyheter:

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen.
Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen.

Jakten på neste FOH-sjef er i gang

Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), går av for aldersgrensen neste vår.

Publisert Sist oppdatert

4. mars blir Jakobsen 60, som er Forsvarets pensjonsalder.

For å finne hans etterfølger følger Forsvarsdepartementet (FD) kvalifikasjonsprinsippet, men det er ikke mulig å søke på stillingen. Det er vanlig ved ansettelser av forsvarssjef, sjef FOH, sjef Forsvarsstaben, sjef Etterretningstjenesten og sjef for Militærmisjonen i Brussel.

Stillingen lyses ikke ut internt i Forsvaret, men det velges ut aktuelle kandidater etter definerte kriterier.

Dette er prosessen:

  • Forsvaret utpeker kvalifiserte kandidater etter kriterier godkjent av Forsvarsdepartementet.
  • De best egnede kandidatene blir intervjuet av Forsvarsstaben.
  • Forsvarssjefens forslag til innstilling sendes til Forsvarsdepartementet.
  • Forsvarsdepartementet fremmer forslag til innstilling til Kongen i statsråd.
  • Forsvarsdepartementet meddeler Forsvarsstaben det endelige resultatet.

Kilde: Regjeringen

I et brev datert 26. august skriver Forsvarsdepartementet at de ønsker å starte prosessen med å finne ny sjef for FOH.

Departementet ber Forsvarsstaben utarbeide kriterier for stillingen som skal godkjennes av departementet.

  • Har du tips eller innspill til denne saken? Tips oss på tips@fofo.no

Fristen for Forsvaret til å utarbeide kriteriene til Forsvarsdepartementet, er 20. september.

Jakobsen begynte som sersjant i Garnisonskompaniet i Garnisonen i Sør-Varanger i 1981. Han har blant annet vært bataljonssjef i Telemark bataljon, sjef for Krigsskolen, stabssjef i Hærstaben og sjef for Hæren.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken var innledningen formulert slik at det kunne virke som at kvalifikasjonsprinsippet kun brukes ved ansettelser til fire av stillingene i Forsvaret. Endringen er gjort 15.09.2020, klokken 09.50.

Powered by Labrador CMS