Forsvarets forum

Forsvarets forum er et fagblad for og om Forsvaret

Om Forsvarets forum

Forsvarets forum er utgitt av Forsvarets fellestjenester på oppdrag fra forsvarssjefen. Ansvarlig redaktør er Stian Eisenträger.


Har du innspill, kommentarer, ris eller ros? Send e-post til [email protected] eller kontakt en av våre medarbeidere.


Vi tar åpenhet på alvor, og publiserer fortløpende rettelser av våre egne feil i denne loggen.


Magasinet F kommer ut fire ganger i året og sendes ut til forsvarsansatte, samt deler av skoleverket, bibliotek, yrkesveiledere, medier og politiske organer.


Du kan også følge oss på Facebook, Instagram, Twitter og Linkedin. Du kan også abonnere på nyhetsbrevene våre ved å klikke her.

Formålsparagraf for Forsvarets forum

  • Redaksjonen i Forsvarets forum skal ha en fri og uavhengig stilling i tråd med Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier og Redaktørplakaten. Redaksjonen skal forplikte seg på prinsippene for god presseskikk, slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.
  • Forsvarets forum skal øke kunnskapen om Forsvarets virksomhet og interessen for forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer gjennom saklig, kritisk og uavhengig journalistikk.
  • Forsvarets forum skal bidra til engasjement og debatt rundt forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Forsvarets forum skal ha som ambisjon å formidle stoff av allmenn interesse og å nå ut i den brede offentlighet.
  • Mediet skal bygge tillit og troverdighet i Forsvaret, og skal ha som mål å sette dagsorden i samfunnsdebatten.
  • Forsvarets forum sine målgrupper er ansatte i Forsvaret, vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste, reservister, veteraner, pensjonister fra Forsvaret, offentlig forvaltning, media, og alle som er interessert i Forsvaret, samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.
  • Forsvarets forum er medlem i Fagpressen.

Kontakt oss

Spørsmål om abonnement? Send en e-post til [email protected] eller ring 23 36 19 05

Ansatte i Forsvarets forum

Ansvarlig redaktør, Stian Eisenträger

Mobil / Signal: 400 41 885

E-post: [email protected]

Kryptert e-post: [email protected]


Nyhetsredaktør, Andrea Rognstrand
Mobil / Signal: 452 04 315
E-post: [email protected]
Kryptert e-post: [email protected]

Prosjektredaktør, Ole Kåre Eide
Mobil / Signal: 489 93 968

E-post: [email protected]

Kryptert e-post: [email protected]

Redaksjonssjef, Paal Ravnaas
Mobil / Signal: 917 54 565

E-post: [email protected]
Kryptert e-post: [email protected]

Sikkerhetspolitisk reporter, Mikal Hem

Mobil / Signal: 959 17 179

E-post: [email protected]

Kryptert e-post: [email protected]

Journalist med særskilt ansvar for å dekke Hæren, Svein Arstad
Mobil / Signal: 482 23 877

E-post: [email protected]

Journalist med særskilt ansvar for debatt og å dekke Luftforsvaret, Øyvind Førland Olsen
Mobil / Signal: 928 40 219

E-post: [email protected]

Journalist med særskilt ansvar for å dekke Sjøforsvaret, Gro Anita Furrevik
Mobil / Signal: 474 68 327

E-post: [email protected]

Fotojournalist, Krister Sørbø

Mobil / Signal: 970 93 131

E-post: [email protected]
Kryptert e-post: [email protected]

Journalist, Vilde Skorpen Wikan
Mobil / Signal: 995 76 831
E-post: [email protected]

Journalist (vikar), Sunniva Berggreen Kaalaas
Mobil / Signal: 412 14 776
E-post: [email protected]

Journalist (vikar), Andrea Vasholmen Mostue

Mobil / Signal: 907 52 048

E-post: [email protected]

Kryptert e-post: [email protected]

Redaktør (p), Erling Eikli
Mobil / Signal: 941 94 094

E-post: [email protected]

Vernepliktige journalister i Soldatnytt

Vernepliktig journalist, John Birger Morud

Mobil: 940 07 681

E-post: [email protected]


Vernepliktig journalist, Nora Storfjell Olderskog

Mobil: 477 87 365

E-post: [email protected]

Powered by Labrador CMS