Nyhetsbrev

Forsvarets forum

Forsvarets forum er et fagblad for og om Forsvaret

Om Forsvarets forum

Forsvarets forum er utgitt av Forsvarets fellestjenester på oppdrag fra forsvarssjefen. Ansvarlig redaktør er Stian Eisenträger.


Har du innspill, kommentarer, ris eller ros? Send e-post til [email protected] eller kontakt en av våre medarbeidere.


Vi tar åpenhet på alvor, og publiserer fortløpende rettelser av våre egne feil i denne loggen.


Magasinet F kommer ut fire ganger i året og sendes ut til forsvarsansatte, samt deler av skoleverket, bibliotek, yrkesveiledere, medier og politiske organer.


Du kan også følge oss på Facebook, Instagram, Twitter og Linkedin. Du kan også abonnere på nyhetsbrevene våre ved å klikke her.

Formålsparagraf for Forsvarets forum

  • Redaksjonen i Forsvarets forum skal ha en fri og uavhengig stilling i tråd med Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier og Redaktørplakaten. Redaksjonen skal forplikte seg på prinsippene for god presseskikk, slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.
  • Forsvarets forum skal øke kunnskapen om Forsvarets virksomhet og interessen for forsvars- og sikkerhetspolitiske temaer gjennom saklig, kritisk og uavhengig journalistikk.
  • Forsvarets forum skal bidra til engasjement og debatt rundt forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Forsvarets forum skal ha som ambisjon å formidle stoff av allmenn interesse og å nå ut i den brede offentlighet.
  • Mediet skal bygge tillit og troverdighet i Forsvaret, og skal ha som mål å sette dagsorden i samfunnsdebatten.
  • Forsvarets forum sine målgrupper er ansatte i Forsvaret, vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste, reserveoffiserer, veteraner, pensjonister fra Forsvaret, offentlig forvaltning, media, og alle som er interessert i Forsvaret, samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.
  • Forsvarets forum er medlem i Fagpressen.
Powered by Labrador CMS