Nyheter:

Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet) har stilt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen et skriftlig spørsmål på Stortinget om Sandra Myrskog Kronberg som brakk nakken under førstegangtjenesten.
Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet) har stilt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen et skriftlig spørsmål på Stortinget om Sandra Myrskog Kronberg som brakk nakken under førstegangtjenesten.

Forsvarsministeren om Sandra-saken:
Skal utrede dagens erstatningsordninger

Frank Bakke-Jensen svarer på spørsmål på Stortinget om Sandra som brakk nakken.

Publisert Sist oppdatert

Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet) har stilt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen et skriftlig spørsmål på Stortinget om Sandra Myrskog Kronberg som brakk nakken under førstegangtjenesten. Kronberg nektes yrkesskadeerstatning fra Statens pensjonskasse (SPK). Uenigheten ser ut til å dreie seg om ulik tolkning av begrepene «i tjeneste» i vernepliktforskriften og «i arbeid» i yrkesskadeforsikringsloven, skriver Huitfeldt.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Hva vil forsvarsministeren gjøre for å rydde opp i den aktuelle saken og forhindre at begrepsuenighet resulterer i at flere vernepliktige handler i samme situasjon, spør Huitfeldt.

Permanent ryggskade

Bakke-Jensen svarer følgende:

– Innledningsvis er det viktig for meg å understreke at vernepliktige som er inne til tjeneste i Forsvaret skal ha et godt erstatningsrettslig vern dersom de blir skadet i tjenesten.

Han skriver at vernepliktige inne til førstegangstjeneste har et utvidet erstatningsrettslig vern etter folketrygdloven. Det følger av folketrygdloven § 13-8 at vernepliktige er yrkesskadedekket ved enhver skade og sykdom som er påført eller oppstått i tidsrommet fra de møter til tjeneste til de blir dimittert.

Dette innebærer at de har krav på yrkesskadefordelene etter folketrygdloven, uavhengig av skadetype og om skaden oppstår i tjenesten eller fritiden.

Våren 2019 brakk Kronberg nakken og lårhalsen da hun falt i en slalåmbakke i Narvik. Som tillitsvalgt sier hun at hun var med å arrangere velferdsturen.

Hun fikk en permanent ryggskade.

– Legen som så til meg, sa at han var usikker på om jeg kunne gå igjen, forteller Kronborg.

Ni dager senere ble hun dimittert.

Da startet også kampen mot systemet. Hun er lovet yrkesskadedekning, men fikk avslag på erstatning fra yrkesskadeforsikringen som alle vernepliktige inne til førstegangstjeneste er omfattet av. Yrkesskadedekning dekker ikke tapt arbeidsinntekt eller tapte studiemuligheter.

Har igangsatt arbeid om utbedringer

– Når det gjelder den konkrete saken det vises til, er det ikke naturlig for meg å kommentere enkeltsaker som er behandlet av Statens pensjonskasse i første instans, og Finansklagenemnda i andre instans, sier Bakke-Jensen.

– Jeg har imidlertid igangsatt et arbeid i Forsvarsdepartementet, hvor det utredes om dagens erstatningsordninger gir et tilstrekkelig vern for vernepliktige når de er inne til førstegangstjeneste.

– I dette arbeidet vurderes det blant annet om erstatningsvernet etter yrkesskadeforsikringsloven er tilstrekkelig tilpasset den situasjonen de vernepliktige befinner seg i når de er inne til tjeneste, eller om det er behov for justeringer i regelverket. Arbeidet ble igangsatt høsten 2020, etter møter jeg hadde med Tillitsvalgtordningen for Forsvaret (TVO). Vi har etablert kontakt med TVO i det pågående arbeidet, sier forsvarsministeren.

TVO forteller til Forsvarets forum at de nylig har blitt inkludert i arbeidet.

Les også: Sandra tapte i Finansklagenemnda – velferdstur omtales som «skidag uten faglig innhold»

Powered by Labrador CMS