Nyheter:

Sandra Myrskog Kronberg etter skaden.
Sandra Myrskog Kronberg etter skaden.

Saken om Sandra som brakk nakken tatt opp på Stortinget

Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité spør hva Bakke-Jensen vil gjøre for å rydde opp.

Publisert Sist oppdatert

Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt (A) tar opp saken om Sandra Myrskog Kronberg som nektes erstatning fra yrkesskadeforsikring.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Våren 2019 skulle Sandra Myrskog Kronberg stå slalåm i Narvik. Hun var tillitsvalgt i Kystvakten – avdelingen var på velferdstur. Som tillitsvalgt sier Kronberg til Forsvarets forum at hun var med å arrangere turen.

Kronberg brakk både nakke og lårhals. Hun får en skade i ryggmargen og blir lam fra brystet og ned.

– Legen som ser til meg, sier at han er usikker på om jeg kan gå igjen, forteller hun til Forsvarets forum.

Kronberg ble nektet erstatning fra yrkesskadeforsikringen – fordi hun ikke var i arbeid, på arbeidssted, i arbeidstiden.

Kronberg klaget inn avgjørelsen til Finansklagenemnda. Mandag 15. februar ble den også avvist.

Huitfeldt skriver i sitt spørsmål til forsvarsministeren at «Uenigheten ser ut til å dreie seg om ulik tolkning av begrepene «i tjeneste» i vernepliktforskriften og «i arbeid» i yrkesskadeforsikringsloven.»

Hun spør:

– Hva vil forsvarsministeren gjøre for å rydde opp i den aktuelle saken og forhindre at begreps-uenighet resulterer i at flere vernepliktige handler i samme situasjon?

Ifølge Tillitsvalgtordningen ble det for mer enn ett år siden sendt en henvendelse fra Forsvaret til Forsvarsdepartementet hvor departementet ble bedt om å klargjøre regelverket - med utgangspunktet i denne saken. Les hva Tillitsvalgtordningen mener om saken her.

Dette har vernepliktige krav på:

  • Vernepliktige er som medlemmer av folketrygden dekket av folketrygdens grunnytelser og har yrkesskadefordel etter folketrygdloven § 13-8 til en hver tid.
  • Disse fordelene gir blant annet bedre dekning av helseutgifter, pensjonsopptjening og en menerstatning (tort og svie-erstatning). Erstatning utover vurderes opp mot yrkesskadeforsikringsloven eller forsvarsloven og krav behandles og avgjøres av Statens pensjonskasse (SPK).
  • Dekningsområdet til yrkesskadeforsikringsloven fremgår av § 10 og skal dekke skader og sykdommer som påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Ytterligere vilkår følger i § 11.
  • Erstatningen som kan utbetales etter forsvarsloven §33 er en engangserstatning for medisinsk invaliditet eller død. Vilkårene følger av bestemmelsen og gir erstatning ved 2 prosent medisinsk invaliditet der sykdom/skade har sammenheng med tjenesten, og ved 15 prosent medisinsk invaliditet der sykdom/skade ikke har sammenheng med tjenesten eller skade er påført i fritiden og under permisjon. Krav etter denne ordningen behandles også av SPK.

Kilde: Forsvarets personell- og vernepliktssenter