Nyheter:

Sandra Myrskog Kronberg nektes forsikringsutbetaling fordi hun «ikke var på jobb». Selv mener hun at velferdsturen var obligatorisk.
Sandra Myrskog Kronberg nektes forsikringsutbetaling fordi hun «ikke var på jobb». Selv mener hun at velferdsturen var obligatorisk.

Sandra tapte i Finansklagenemnda – velferdstur omtales som «skidag uten faglig innhold»

Sandra Myrskog Kronberg brakk nakken i førstegangstjenesten og ble nektet erstatning fra yrkesskadeforsikring. Nå er også klagen avvist.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg skal ta saken videre, sier Sandra Myrskog Kronberg til Forsvarets forum.

Det betyr at hun klager på vedtaket til Finansklagenemnda. Så er neste skritt rettssak – mot Statens pensjonskasse.

Våren 2019 brakk Kronberg nakken og lårhalsen da hun falt i en slalåmbakke i Narvik. Som tillitsvalgt sier hun at hun var med å arrangere velferdsturen.

Hun fikk en permanent ryggskade.

– Legen som så til meg, sa at han var usikker på om jeg kunne gå igjen.

Ni dager senere ble hun dimittert.

Da startet også kampen mot systemet. Hun ble lovet yrkesskadedekning, men fikk avslag på erstatning fra yrkesskadeforsikringen som alle vernepliktige inne til førstegangstjeneste skal ha krav på.

Grunn: Hun var ikke i arbeid, på arbeidssted – i arbeidstida.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Kronberg derimot mener at hun var på jobb og klagde på avslaget – til Finansklagenemnda.

15. februar 2021 fikk hun også avslag på klagen.

Man vil ikke bli ansett for å være i arbeid «hvis man skader seg under sosiale utflukter uten faglige program», står det i avslaget.

Det heter videre:

«I denne saken var skidagen en sosial utflukt uten faglig program og uten nær relasjon til ordinært arbeid i førstegangstjenesten. Vi kan derfor ikke se at forsikrede har sannsynliggjort at skadehendelsen fant sted mens hun var i arbeid. Vilkårene i yfl. § 10 er etter dette ikke oppfylt».

Dette har vernepliktige krav på

* Vernepliktige er som medlemmer av folketrygden dekket av folketrygdens grunnytelser og har yrkesskadefordel etter folketrygdloven § 13-8 til en hver tid.

* Disse fordelene gir blant annet bedre dekning av helseutgifter, pensjonsopptjening og en menerstatning (tort og svie-erstatning). Erstatning utover vurderes opp mot yrkesskadeforsikringsloven eller forsvarsloven og krav behandles og avgjøres av Statens pensjonskasse (SPK).

* Dekningsområdet til yrkesskadeforsikringsloven fremgår av § 10 og skal dekke skader og sykdommer som påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Ytterligere vilkår følger i § 11.

* Erstatningen som kan utbetales etter forsvarsloven §33 er en engangserstatning for medisinsk invaliditet eller død. Vilkårene følger av bestemmelsen og gir erstatning ved 2 prosent medisinsk invaliditet der sykdom/skade har sammenheng med tjenesten, og ved 15 prosent medisinsk invaliditet der sykdom/skade ikke har sammenheng med tjenesten eller skade er påført i fritiden og under permisjon. Krav etter denne ordningen behandles også av SPK.

Kilde: Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Powered by Labrador CMS