Nyheter:

Det har vært betydelig norsk tilstedeværelse i Litauen de siste årene. Slik blir det også i årene som kommer. Foto: Olav Standal Tangen.
Det har vært betydelig norsk tilstedeværelse i Litauen de siste årene. Slik blir det også i årene som kommer. Foto: Olav Standal Tangen.

Flere soldater i internasjonale operasjoner

Det norske bidraget til Nato-styrken i Litauen blir betydelig de neste fem årene.

Fra 2019 skal mellom 140 og 150 flere soldater sendes ut hvert år. Det merkes spesielt i Litauen. Der har Norge allerede stilt større bidrag i Nato-operasjonen eFP. I andre halvår 2018 og første halvår 2019 vil Norge bare ha 15 personer der. Så, I andre halvår 2019 og i årene som kommer, økes styrkebidraget igjen. Da blir det opptil 120 personer hvert halvår - med unntak av de periodene hvor Norge deltar i Nato Response Force. Regjeringen vil også sende rundt ti ekstra personer til Afghanistan. De skal jobbe med sanitet og kapasitetsbygging. Ti ekstra personer tilbys også Natos utvidede treningsoperasjon i Irak. Det bekreftet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under et pressemøte før Nato-toppmøtet i Brussel. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok på pressemøtet.  

I andre halvår 2018 vil Norge ha 15 personer i Lituaen. I andre halvår 2019 og i årene som kommer vil styrkebidraget være på opptil 120

Nato-bidraget i Litauen – som vil løpe ut 2022 – utgjør størsteparten av økningen, men Norge viderefører også et militært bidrag på om lag 60 personer i Afghanistan. Norge viderefører et styrkebidrag i Irak på omlag 60 personer – dersom irakiske myndigheter ønsker dette. Oppdraget vil være å trene og rådgi irakiske sikkerhetsstyrker. I tillegg videreføres et logistikkelement i Jordan, og Norge stiller stabsoffiserer. 


Engasjementene i
MFO på Sinai og i UNTSO i Midtøsten fortsetter, og Norge viderefører FN-bidragene i Mali og Sør-Sudan. I Mali vil Norge stille med ett transportfly i 2019 – i et halvt år. I tillegg kommer et nytt flybidrag i 2021. Norge skal fortsatt drifte leiren.

– Våre bidrag til Mali og Sør-Sudan er konkrete uttrykk for norsk støtte til FN, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Våre bidrag til Mali og Sør-Sudan er konkrete uttrykk for norsk støtte til FN

Norge skal også bidra i kapasitetsbygging i Sahel-landene, et arbeid som er drevet av USA. Norske styrker deltok under øvelse i Niger tidligere i år.


-
Utviklingen i Sahel preges i økende grad av voldelig ekstremisme og organisert kriminalitet. Det er behov for å styrke Norges engasjement i regionen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det er behov for å styrke Norges engasjement i regionen

***

Generalmajor Odin Johannessen har sagt han ønsker å sende vernepliktige soldater til Litauen.

Powered by Labrador CMS