Nyheter

FORSINKET: En forsinket rapport utsetter Forsvarsdepartementets arbeidsprosess med en uavhengig tilsynsmyndighet av forsvarssektoren. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fotografert på ministermøtet på hangarskipet HMS Queen Elizabeth i november 2022.
FORSINKET: En forsinket rapport utsetter Forsvarsdepartementets arbeidsprosess med en uavhengig tilsynsmyndighet av forsvarssektoren. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fotografert på ministermøtet på hangarskipet HMS Queen Elizabeth i november 2022.

Arbeidet med et uavhengig tilsyn av forsvarssektoren er forsinket

Etter fregattforliset og at et Hercules-fly nesten traff fjelløya Mosken, mener Havarikommisjonen at et uavhengig tilsyn bør etableres. Forsinket rapport har utsatt arbeidet.

Publisert

Denne måneden spurte Venstre-leder Guri Melby om Forsvarsdepartementet kom til å realisere anbefalingen som ble gitt av Havarikommisjonen om å etablere et uavhengig tilsyn. Anbefalingen ble gitt i både rapporten etter havariet til fregatten KNM Helge Ingstad og i rapporten etter nestenulykken med et Hercules-fly ved Mosken i Nordland.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarsministeren kunne i juni informere om at en opprettelse av en tilsynsfunksjon for sjø- og luftmilitær virksomhet var til behandling, og at arbeidsgruppens to rapporter, som begge skulle vært levert 1. juni, ville bli vurdert av departementet etter sommeren i år.

Les også: Havarikommisjonen: Luftforsvaret bør ikke føre tilsyn med seg selv.

Underdirektør for Forsvarsdepartementet, Ann Kristin Salbuvik, opplyser til Forsvarets forum at kun luftrapporten har blitt levert i en første utgave. Rapporten fra skipssikkerhet er ikke sluttført og har dessverre tatt lenger tid enn forutsatt.

– Begge rapportene vurderes i sammenheng og inngår i arbeidet som pågår, da man ser på tilsyn generelt for sektoren, skriver hun i en e-post.

Arbeidsgruppen består blant annet av representanter fra Forsvarsdepartementet, Luftforsvaret, Luftfarttilsynet, Forsvarets materielltilsyn og Forsvarsmateriell.

I svaret opplyser Gram om at Havarikommisjonens anbefaling er en viktig faktor i vurderingen, men at arbeidet fortsatt er i prosess, så det vil være for tidlig å si noe om hva konklusjonene vil bli.

Les også: Fregatthavariet: – Hvem tar ansvaret?

Powered by Labrador CMS