Nyheter

GENERALMAJOR: Inge Kampenes begynner i ny jobb etter sommeren og jakten på hans etterkommer er i gang. Den vil få lavere grad enn det Kampenes har.
GENERALMAJOR: Inge Kampenes begynner i ny jobb etter sommeren og jakten på hans etterkommer er i gang. Den vil få lavere grad enn det Kampenes har.

Den nye Cyber-sjefen får lavere grad

En håndfull generaler forsvinner, har forsvarssjefen varslet. Når generalmajor Inge Kampenes slutter, skal etterfølgeren bli brigader eller flaggkommandør.

Publisert Sist oppdatert

Søndag løper fristen ut for å søke på ni høye offisersstillinger i Forsvarssektoren. Det er snakk om fem stillinger på OF7-nivå og fire stillinger på OF6-nivå. Stillingene i Forsvaret er delt opp i offisersgrader (OF) og spesialistgrader (OR).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

OF-søylen går fra den laveste offisersstillingen, fenrik (OF1), til den høyeste, som er general (OF9). OF7 er den tredje høyeste militære graden i Norge og utgjør generalmajorer og kontreadmiraler.

OF6 er den høyeste stabsoffisersgraden og utgjør brigader og flaggkommandør.

Reduserer tostjerners-generalene

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa i Forsvarets forum i desember i fjor at det innen 2024 blir fem-seks færre tostjerners generaler og rundt 20 færre oberster og kommandører. Da hadde han allerede redusert én tostjerners general fra Forsvarsstaben og én fra Forsvarets operative hovedkvarter.

I denne runden av ansettelser, forsvinner en til av tostjerners-generalene, nemlig sjefen for Cyberforsvaret. Etter at nåværende sjef for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, begynner i ny jobb utenfor Forsvaret i august, får hans etterfølger lavere grad enn stillingen har hatt til nå.

Mange høye offisersstillinger ute

Stillingene som skal besettes på OF7-nivå er:

  • Nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter. Der sitter Ole Morten Sandquist midlertidig.
  • Rektor ved Forsvarets høgskole. Der sitter flaggkommandør Lars Arne Aulie midlertidig, etter at generalmajor Henning André Frantzen fikk ny jobb i Forsvarsdepartementet.
  • Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Denne stillingen er nylig gjort militær etter at den i en årrekke var sivil på åremål. Generalmajor Lars Christian Aamodt tok over stillingen midlertidig i juni.
  • Sjef for Forsvarets spesialstyrker. Generalmajor Torgeir Gråterud har den stillingen i dag. I april når han pensjonsalderen for militært tilsatte på 60 år.
  • Sjef for investering i Forsvarsmateriell.

Fikk du med deg denne saken? FOH-sjef Odlo skal sitte over aldersgrensen

Stillingene som skal besettes på OF6-nivå er:

  • Nestkommanderende i Sjøforsvaret. Kontreadmiral Gunnstein Bruåsdal ble i statsråd i desember beordret til ny stilling i Natos hovedkvarter SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) i Mons, Belgia. Han tiltrer stillingen nærmere sommeren 2022.
  • Nestkommanderende ved Forsvarets høgskole.
  • Sjef for operasjonsavdelingen i Luftforsvaret, det som til tider omtales som NAOC på Reitan.
  • Sjef for Cyberforsvaret.
Powered by Labrador CMS