Nyheter:

Morgenbrif fra uke 9

Mandag 27. februar 2017:

HØRING I FREGATT-SAKEN: Fredag hold t Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité høring i forbindelse med Riksrevisjonens rapport, som kom tidligere i år . Rapporten konkluderte med at de fem fregattene i Nansen-klassen har «store svakheter» og «alvorlige mangler». Et av de største problemene er mangel på reservedeler, som gjør at Forsvaret må ta deler ut av ett skip for å bruke det på et annet.
– På noen områder er vi faktisk nesten på eBay  for å finne reservedeler, sa generalinspektør Lars Saunes. Les mer på NRK.  

VURDERER Å STOPPE KJØP: Den åpne høringen skulle først og fremst handle om at Norges nyanskaffede fregatter, men det ble også mye snakk om nye helikopter. Anskaffelsen av NH-90 helikoptrene går nemlig tregt. Forsvarssjefen beskriver anskaffelsen av nye NH-90 helikopter som en skandale og ser ikke lys i tunnelen, mens forsvarsministeren vurderer å stoppe kjøpet av nye helikoptre til fregattene. 
– Det er en ekstremt krevende situasjon ved at forsinkelsen er så stor, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på høringen. Les om helikopteranskaffelsen på tu.no

22. JULI: Riksrevisjonen har tatt bort hemmeligstemplede opplysninger fra rapporten om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren. Likevel vil ikke Forsvarsdepartementet (FD) og Justisdepartementet offentliggjøre Riksrevisjonens konklusjoner. I stedet skal FD gi Stortinget et eget sammendrag. Riksrevisor Per-Kristian Foss skjønner ikke hvorfor deres ugraderte versjon skal holdes hemmelig. Les mer i Dagsavisen. 

DIGITALT GRENSEFORSVAR: Norske myndigheter mener faren for terror- og cyberangrep mot Norge er så stor at det er behov for et såkalt digitalt grenseforsvar. Det kan blant annet gi Etterretningstjenesten mulighet til å overvåke all kommunikasjon. Leder for EOS-utv alget, Eldbjørg Løwer er skeptisk. 
– Vi kan ikke leve med gråsoner, sier hun.  Les mer i VG. 

«SKAM-WILLIAM» SPILLER SOLDAT: Thomas Hayes, mest kjent som William i NRK-serien Skam, skal spille soldat i TV3-serien «Elven». Hayes spiller soldaten August Vildhagen. «Elven» har premiere i mars. 

Tirsdag  28. februar 2017:

FORSVARSMILLIARDER: USAs president Donald Trump sparer ikke på kruttet. Nå foreslår han en økning i forsvarsbudsjettet på 450 milliarder kroner, som er en økning på rundt ti prosent fra forrige forsvarsbudsjett, melder VG. Trump og forsvarsminister James Mattis har allerede krevd at andre Nato-land tar en større del av regningen ved alliansen. En eventuell amerikansk budsjettøkning til vil trolig ikke mildne kravet fra den nye administrasjonen.

RELIGIØS ÅPNING: Forsvaret har allerede prester, én imam og en felthumanist. Nå åpnes det opp for at katolske prester også kan tjenestegjøre i Forsvaret. Nylig undertegnet nemlig Forsvaret og Den katolske kirke en intensjonsavtale om katolske felt-prester, skriver Vårt Land. I går ble for øvrig Forsvarets første imam klar for tjeneste. Han kan du lese om her.

STRAMMERE REGLER:  PST ønsker å gjøre det vanskeligere å fly med droner og håper å stramme inn reglene for bruken av dem. Det er allerede lagt inn sterke begrensinger på bruken av droner under militærøvelsen «Joint Viking», og nå ønsker PST ytterligere generelle begrensninger på grunn av den potensielle trusselen dronene utgjør.
– Hovedårsaken til at vi ønsker å stramme inn reglene, er økt aktivitet ved ulike anlegg og aktiviteter som kan være interessante mål for fremmed etterretning, sier Trond Hugubakken i PST til NRK .

KJEMPER FOR KJEVIK: 200 statlige arbeidsplasser forsvinner når Luftforsvarets skolesenter nedleggelse sluttføres i 2025. Likevel har ikke de ansatte gitt opp kampen mot nedleggelsen som vil føre til at Luftforsvarets skolevirksomhet samles i Værnes.
– Se på Rygge flystasjon. Den ble vedtatt nedlagt i 2012. Så snur politikerne, og nå skal den videreføres og styrkes, sier Erik Qvam i Befalets fellesorganisasjon til Fædrelandsvennen. 

Onsdag 1. mars 2017:

LANDMAKT: Tirsdag kveld var det informasjonsmøte om landmaktutredningen på Elverum. Ifølge brigader Aril Brandvik er seks konsepter vurdert. Av disse går man videre med «Manøverkonseptet» og «Utvekslingskonseptet». 
– Min oppfordring er: Fiks dagens brigade og sørg for at vi får en til. For vi trenger minst to, sa Terje Bruøygard, sjef for Telemark bataljon.
Forsvarets forum var på informasjonsmøtet. Les mer på forsvaretsforum.no i løpet av dagen.

VÅPEN PÅ AVVEIE: Nye tall fra Forsvarets logistikkorganisasjon viser at 6439 våpen er registrert som tapt i Forsvarets register. Totalt skal 76 000 i Norge ikke være mulig å gjøre rede for, ifølge NRK. Det skyldes blant annet at cirka 70 000 våpen er registrert på avdøde personer.

GENERAL-STREIK: 120 tidligere toppsjefer i det amerikanske forsvaret har skrevet under på et åpent brev til Kongressen, ifølge Klassekampen. De oppfordrer Kongressen til å opprettholde bistandsbudsjettet også i 2018. Bistanden er «avgjørende for å forhindre konflikt og redusere behovet for å utsette soldatene våre for risiko», står det i brevet.

NIGERIA-BÅT-SAKEN: Ny nordmann skal ha fått status som mistenkt, skriver Dagbladet. Rettssaken mot den korrupsjonssiktede orlogskapteinen Bjørn Stavrum går i Oslo tingrett denne uka. 

FØR JOINT VIKING: Neste uke starter årets vinterøvelse for fullt, men de første soldatene som skal delta, er allerede på vei. Vi møtte noen av dem . Øvelsen finner sted i Vest-Finnmark fra 6. - 15. mars. 

Torsdag 2. mars 2017:

VERNEPLIKT I SVERIGE: Sverige gjeninnfører verneplikten, melder SVT. Svenskene har ikke praktisert verneplikten siden 2010. Fra 1. juli 2017 blir den igjen aktivert, i første omgang for årskullene født i 1999 og 2000. 13 000 vil bli kalt inn til sesjon, og rundt 4.000 frivillige og vernepliktige skal tas ut til opplæring i hvert av de neste to årene.

KOMMUNAL MILITÆRLEIR: Harstad Kommune har tro på at de kan drive Åsegarden militærleir videre for å gi militær vintertrening til allierte styrker når Forsvaret avhender leiren, skriver NRK. I dag bruker nederlandske og britiske styrker leiren til vintertrening.

UENIGHET I HØYRE: 10 av 18 fylkeslag er ikke fornøyd med forslaget fra Høyres programkomité. De mener forsvarsbudsjettet må økes, ifølge E24. Programkomiteen foreslår at Natos mål om å bruke to prosent av landets BNP på forsvar skal være «en langsiktig ambisjon», men flere fylkeslag – deriblant Oslo Høyre – vil være mer konkrete. De foreslår to prosent innen 2024.

LANDMAKT: Først så Landmaktutredningen på seks konseptuelle modeller. Nå er utredningen nede på to hovedkonsepter: Manøverkonseptet og UtvekslingskonseptetFå full oversikt her. I kveld er det nytt informasjonsmøte om Landmaktutredningen, denne gang på Bardufoss.

RASENDE OVER RAKETTPLANER: Norges forhold til Russland har kjølnet den siste tiden. Et norsk samarbeid og økonomisk bidrag til Natos-planlagte missilforsvar i Europa vil ytterligere forsure naboskapet. Det sier den russiske forskeren, Pavel Podvig, som er bosatt i Sveits og tilknyttet Princeton University til Dagbladet. Missilforsvaret er offisielt rettet mot land som Iran, Nord-Korea og eventuelt terrorgrupper, men Russland mener det undergraver deres interesser og sikkerhet. 

Fredag 3. mars 2017:

MOBILFORBUD UNDER ØVELSEN: Soldater og befal som deltar i «Joint Viking» neste uke må legge igjen mobilen hjemme. Det er nemlig ilagt forbud mot mobilbruk under øvelsen som samler rundt 8000 soldater.
– Vi gjør det fordi vi øver oss på krig. Og da er helt klart mobiltelefonen en risikofaktor. Det være seg ved avlytting eller ved spredning av informasjon på sosiale medier, sier Hærens talsmann Ole Johan Skogmo til Forsvarets forum.
Det er brigadesjef Eldar Berli som har bestemt at hans tropper ikke skal ha mobiltelefon under øvelsen.  

UTEN NATO: Sverige må gjeninnføre vernplikten fordi landet ikke er medlem av Nato. Det mener Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole som peker på at forsvaret i Sverige har hatt dårlig rekruttering samtidig som landet står overfor en mer utrygg sikkerhetssituasjon.
– Sverige må ha et forsvar som er stort nok til at de skal kunne stå på egne bein. De er redde for Russlands økende engasjement internasjonalt, sier Slensvik til NRK. Forsvarets forum har mer fakta om den svenske verneplikten.

STORØVELSE IRRITERER: Øvelsen «Foal Eagle» utenfor Sør-Kora som samler 17 000 amerikanske og over 300 000 sør-koreanske soldater, hisser opp Kina og Russland, skriver Klassekampen. Øvelsen som blant annet har til hensikt å teste beredskapen i Sør-Korea og øve på landgang, vil holde på helt til slutten av april. Hva Nord-Korea mener om øvelsen står det ingenting om.

SS-FAR: I Dagbladet kan vi lese om Per Nesbø, far til forfatter Jo Nesbø, som kjempet frivillig for SS på Østfronten. Historien til Per Nesbø kommer fram i boken «Fra fenrik til fører – Norsk krigshelt ved Østfronten». – Jeg kan godt skjønne hvis noen blir provosert av ordet «krigshelt» i tittelen, skriver Jo Nesbø til avisen.