MobilsnakkMobilsnakkhttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Mobilsnakk.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=743TOTALFORBUD: Befal og soldater vil måtte legge mobiltelefonen igjen heime når de snart reiser til Finnmark på vinterøvelse. Illustrasjonsfoto: TORBJØRN LØVLAND

Mobilforbud under øvelsen

Soldater og befal må legge mobilen igjen hjemme når de reiser til Finnmark.

Det er brigadesjef Eldar Berli​ som har besluttet at ingen av hans mannskaper skal ha med seg mobiltelefon ut på Joint Viking.  Aldri før har noe mobilforbud vært i nærheten av det som nå skal praktiseres for flere tusen mannskaper. Og aldri før har folk flest vært så avhengig av mobil som i dag.

– Vi gjør det fordi vi øver oss på krig. Og da er helt klart mobiltelefonen en risikofaktor. Det være seg ved avlytting eller ved spredning av informasjon på sosiale medier. En opphopning av telefoner vil også avsløre hvor avdelingen befinner seg, sier Hærens talsmann Ole Johan Skogmo.

– Vi gjør det fordi vi øver oss på krig. Og da er helt klart mobiltelefonen en risikofaktor.​

Noen få. Om den sosiale kontakten blir borte, skal likevel sikkerheta være minst like godt ivaretatt uten mobil. Hver enkelt soldat får gi sine pårørende et telefonnummer som vedkommende kan nås på dersom det gjelder liv og helse. Et begrenset antall nøkkelpersonell vil også få muligheter til å bære med seg mobiler med enkelte restriksjoner. Forsvaret har dessuten sine egne radioer og telefonnett som sikrer forbindelse ned til den minste patrulje.

­– Det å ivareta sikkerheta er ikke det samme som å være avhengig av mobil, sier oberstløytnant Skogmo, som er en av dem som vil kunne bruke mobiltelefon fra det etablerte pressesenteret de ti dagene øvelsen varer.

Tusenvis mobilløse. Det å kontrollere at ingen bryter mobilforbudet regnes som en enkel oppgave. Drøyt 8000 menn og kvinner vil delta på vinterøvelsen i området mellom Lakselv og Alta fra 6 til 15. mars. 

Publisert 2. mars 2017 14:55.. Sist oppdatert 8. mars 2017 13:33.

 

 

«Russland ønsker å svekke Nato»<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Olsen_Hauge_005.jpg" style="BORDER:0px solid;" />«Russland ønsker å svekke Nato»Nato-ambassadør Knut Hauge og viseadmiral Ketil Olsen om forholdet til Russland, samarbeidet med EU og hvorfor Nato fortsatt må være i Afghanistan. http://forsvaretsforum.no/«russland-er-åpne-om-at-de-ønsker-å-svekke-nato»
– Et sterkere allianseforsvar<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Odin_JV_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Et sterkere allianseforsvarDet skal være aktuelt å forsere anskaffelser av både stridsvogner og artilleri. http://forsvaretsforum.no/–-et-sterkere-allianseforsvar
Kjemper for tillegg<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Luft_31.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kjemper for tilleggForsvaret bruker omtrent 70 millioner kroner i året på flygertillegg, men ikke alle piloter får. Nå går pilot i Luftforsvaret til sak mot arbeidsgiver.http://forsvaretsforum.no/kjemper-for-tillegg