Meninger

SOLID: Høyre i regjering har snudd nedbygningen av Forsvaret til en solid oppbygging, skriver innleggsforfatterene fra Høyre Her er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg.
SOLID: Høyre i regjering har snudd nedbygningen av Forsvaret til en solid oppbygging, skriver innleggsforfatterene fra Høyre Her er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg.

Vi ivaretar Norge som en troverdig Nato-alliert

Norge får et av verdens mest moderne luftforsvar.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Høyre i regjering har snudd nedbygningen av Forsvaret til en solid oppbygging. Hæren trener mer og blir flere, Marinen seiler mer, en ubåt er permanent stasjonert ut i nord og Luftforsvaret flyr mer med de nyanskaffede F-35-jagerflyene. I tillegg har regjeringen gjort en betydelig satsning for å få Heimevernet i stand til å virke som de skal i fred, krise og krig.

Siden 2013 har vi økt forsvarsbudsjettet fra 1,5 prosent av BNP til to prosent av BNP, og innfrir dermed Natos prosentmål. Likevel er ikke dette noe god målestokk, fordi BNP er flytende, og det viktige er at vi investerer i og bygger forsvarskraften. Det har vi gjort ved at forsvarsbudsjettet er økt fra 43 til 65 milliarder.

Skytes mer enn før

Høyre-regjeringen bygger opp hæren i nord. Det opprettes en ny bataljon i Porsanger, grensevakten styrkes og Finnmark landforsvar gjenopprettes. Regjeringen har vedtatt at 2. bataljon på Skjold ikke skal omgjøres til en mobiliseringsbataljon, men heller omgjøres til en fullverdig, mekanisert bataljon. I tillegg kjøpes det nytt artilleri, kampluftvern, stridsvogner, lastevogner, utstyr for elektroniske mottiltak, panservogner og nye håndvåpen. Det kjøpes og skytes mer enn før, dette er en forsvarssatsning det bokstavelig talt lukter svidd av!

Les også: – Oppbemanningen går i rusletempo

Marinen seiler mer i nord. Regjeringen har bestemt å anskaffe fire nye ubåter til mer enn 40 milliarder kroner, samt tre nye kystvaktskip til mer enn syv milliarder. Ytre kystvakt får en åttende besetning, og kan seile mer i nord for å hevde norsk suverenitet. Marinens største fartøy, det nye forsyningsskipet KNM Maud, er satt i operativ tjeneste. KNM Mauds oppdrag blir å forsyne de andre fartøyene mens de er til sjøs, slik at de kan seile mer.

Kampfly og overvåkning

Luftforsvaret er inne i en storstilt modernisering. Det anskaffes 52 toppmoderne F-35 jagerfly, fem nye maritime overvåkingsfly til ubåtjakt, 14 nye maritime helikoptre og 16 nye redningshelikoptre. I tillegg anskaffes nytt områdeluftvern og åtte store, nye radarer til mer enn åtte milliarder kroner. Norge får et av verdens mest moderne luftforsvar.

Les også: Atomvåpen: Høyre er på kollisjonskurs med folket

Regjeringen har satt Heimevernet i stand til å virke som det skal i fred, krise og krig.

Regjeringen har satt Heimevernet (HV) i stand til å virke som det skal i fred, krise og krig. Utstyr fornyes i raskt tempo, med nye våpen til alle soldatene, nytt samband til hele HV, og hundrevis av nye feltvogner og slagkraftige multi-kjøretøy. Beredskapslagre er fylt opp og treningsaktiviteten økt vesentlig. På sikt får HV tyngre panservernvåpen og lett luftvern. Nå skal alle landets 40.000 heimevernssoldater for første gang på mange år øve årlig, og lengden på treningen økes. Det er også startet opp rekruttutdanning for Heimevernet i Finnmark, slik at HV får flere soldater lengst nord.

Vi satser i tillegg tungt på overvåking og etterretning. For å følge med på alt som skjer i Norges nærområder, har regjeringen nesten doblet E-tjenestens budsjett siden 2013.

Bedre enn før

Det står langt bedre til med Forsvaret i dag enn for åtte år siden. Likevel er ikke forsvarspolitikk statisk, men dynamisk. Derfor vil Høyre fortsette å jobbe mot et sterkere og mer moderne forsvar for fremtiden. Vi vil derfor jobbe for at Forsvaret skal få 2200 flere ansatte, 3000 flere vernepliktige og 1000 flere reservister.

Les også: Bergen Engines-saken: Sp mener at tilliten til Høyre er svekket

I tillegg til å øke bevilgningene til Forsvaret, slik at det møter landets sikkerhetsutfordringer, opprettholder Natos to prosent-ambisjon og dagens nivå på minst 20 prosent investeringsandel, i tråd med Wales-vedtaket fra 2014.

Det 21. århundre stiller i tillegg nye og kompliserte krav til dagens forsvar, derfor vil vi også fortsette å videreutvikle og styrke Forsvarets kapasiteter for å håndtere nye scenarier innen etterretning, cyber og nye, hybride trusler.

Dette gjør vi for å ivareta Norges posisjon som en aktiv og troverdig Nato-alliert!

Powered by Labrador CMS