Nyheter:

Har bestemt seg for når langtidsplanen skal legges frem

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holder kortene tett til brystet om hvordan neste langtidsplan for forsvarssektoren blir seende ut. Men tidspunktet for fremleggelsen i Stortinget er klar.

I slutten av mars legger Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fram langtidsplanen for forsvarssektoren for Stortinget. Blant annet for å rekke at Stortinget behandler og vedtar den før stortingsrepresentantene tar ferie.

Les også: Forsvarssjefen: Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum

Torsdag besøkte forsvarsministeren Hæren i Indre Troms, deriblant artilleribataljonen. Men selv om Bakke-Jensen var på besøk i selve kjerneområdet til Hæren kort tid før langtidsplanen skal legges frem, vil han ikke røpe om Hæren blir prioritert i neste langtidsplan. 

Selv om både forsvarssjefen, sjefen for Hæren og sjefen for Brigade Nord åpent har gått ut og sagt at Hæren nå må prioriteres.

– Det er viktig å holde tett kontakt med alle avdelingene. I dag er vi her og besøker artilleribataljonen, som er en del av Hæren som absolutt står fremst, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.  

Med det mener han at nytt artilleri vil være på plass på Setermoen om få måneder.

– De rekruttene du ser her, kommer til å bli utdannet både på det gamle og det nye artilleriet. Så Hæren er i tydelig utvikling nå. Og så tar vi det enda videre i neste langtidsplan.

ALL INCLUSIVE-FORSVARET

Til stede på Setermoen var også generalmajor Eirik Kristoffersen, som er sjef for Hæren. Han legger ikke skjul på at han ønsker mer til Hæren.

– Ja, jeg mener opplagt at Hæren må styrkes. Vi gjør også det vi kan internt for å styrke oss. Jeg har lagt på vekt styrking av Finnmark med Finnmark landforsvar, mekanisering av Brigade Nord – både etter det som står i gjeldende langtidsplan og i henhold til Nato sine styrkemål for Norge. Samt potensialet for å bygge en Brigade Sør, med et stort innslag av reservister, sier Kristoffersen.

Neste langtidsplan for forsvarssektoren gjelder for perioden 2021 til 2024. Den baserer seg blant annet på det fagmilitære rådet som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la frem i oktober i fjor. Der anbefalte forsvarssjefen alternativ A, som han har kalt «All inclusive»-Forsvaret til Forsvarets forum.

Fikk du med deg denne? Forsvarssjefen vil bruke 25 milliarder kroner innen 2028

Det betyr fire nye fregatter, fem nye ubåter, maritime overvåkningsfly, oppbemanning på flere tusen i Forsvaret, nye stridsvogner, utbygging av baser og drift og vedlikehold av et større og mer slagkraftig forsvar. Prisen vil være 85 milliarder kroner vært år.

MYE ARBEID

Forsvarsminister Bakke-Jensen sier det fagmilitære rådet er ett av kunnskapsdokumentene som ligger i bunnen for den langtidsplanen som skal legges frem.

Vi kommer til å utarbeide en langtidsplan som baserer seg på de innspillene vi har fått fra forsvarssjefen, men også fra andre. Vi gjør ganske mye arbeid for å se hvordan vi kan utnytte personelldelen bedre, sier ministeren.

Les også: – Politikerne tar hensyn til fagmilitært råd

Han peker på hva Forsvaret kan gjøre med tanke på reservistordning, hvordan rekruttere en litt annen type personell enn det Forsvaret har rekruttert tradisjonelt fordi Forsvaret vil ha behov for annen kompetanse i framtiden.

– Det er et ganske omfattende arbeid vi holder på med den neste langtidsplanen, sier Bakke-Jensen.

Etter at Fremskrittspartiet trakk seg ut av regjeringen, så må forsvarsministeren forholde seg til at han tilhører en mindretallsregjering når det skal forhandles om langtidsplanen. Men det ser ikke ut til å bekymre Bakke-Jensen.

Det er veldig viktig for meg at det vi vedtar er forsvarsmessig tungt forankret i Stortinget. Vi kommer til å jobbe mot Stortinget uavhengig om vi er majoritets- eller en minoritetsregjering, sier han.

MANGE BESØK

Ministeren er ikke eneste politikere som har hatt interesse for Hæren i det siste. Flere politikere har vært på besøk for å få mer informasjon før en beslutning skal tas.

Vi har lagt vekt på å gi samme informasjon til alle, uavhengig av parti eller posisjon, sier hær-sjef Kristoffersen.

– Føler du politikerne og forsvarsministeren hører på deg?

– Jeg føler at de hører veldig godt på det jeg sier. De har selvfølgelig en vanskelig jobb med å prioritere fremover. Men jeg føler de stiller gode spørsmål, de har god innsikt og de forstår hvordan Hæren kan styrkes dersom man er villig til å prioritere det, fastslår Kristoffersen.