Nyheter:

Innen utgangen av 2020 skal ny militær ordning være på plass.
Innen utgangen av 2020 skal ny militær ordning være på plass.

Arbeidstakerorganisasjonene: Bør gjøre alt man kan for å unngå tvang

– Jeg håper det ikke kommer til at militært ansatte blir tvunget til å konvertere, sier Kim Sabel.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er en situasjon Forsvaret bør gjøre alt man kan for å unngå. Da vil vi måtte vurdere på hvilken måte vi på best mulig kan bistå våre medlemmer juridisk. Ingen offiserer med krigsskole eller tilsvarende utdanning skal bli overført til OR-søylen dersom de ikke selv ønsker det.

Det sier leder for Krigsskole-utdannede offiserers landsforening (Kol), Kim A. Sabel.

Forsvarets forum skriver om major Per Ivar Kjølnes som etter mer enn 30 år som offiser kan bli tvunget til å konvertere til spesialist.

Kan være vanskelig

I Kol har i all hovedsak medlemmene utdanning fra krigsskole, men det finnes også de uten. Da handler det blant annet om tidligere avdelingsbefal som har annen høyere sivil utdanning, sier Sabel.

– Presset om å konvertere fra OF til OR oppleves nok sterkest for dem i offisersøylen som ikke har krigsskole eller tilsvarende. Dette gjelder også i all hovedsak tidligere avdelingsbefal, men også flere som i sin tid ble yrkestilsatt som offiserer. Jeg har forståelse for at konvertering kan være vanskelig for dem det gjelder: De som har vært offiser i mange år og nå plutselig ikke skal være det lenger. Å være offiser gjennom mange år skaper en profesjonsidentitet som det er vanskelig å gi slipp på, sier Sabel.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på [email protected].

Kim Sabel, leder for Krigsskole utdannede offiserers landsforening.
Kim Sabel, leder for Krigsskole utdannede offiserers landsforening.

Roser Forsvaret

Han påstår likevel at innføringen av OMT i all hovedsak har gått bra. Sabel mener at Forsvaret har vært flinke til å kommunisere mulighetene på en positiv måte. At de som konverterer, bidrar til noe som er nytt og nødvendig for Forsvaret samt at konvertering skal foregå frivillig og uten tvang.

Ifølge Sabel handler det mye om at ansatte i Forsvaret, uavhengig om de tilhører i OR- eller OF-søylen, skal føle et felleskap, og med OR-søylen etableres et nytt «vi», som det skal være positivt å være del av. Sabel sier at Forsvaret må være forsiktige med å tvinge noen over i OR-søylen, noe han mener er juridisk problematisk.

– Samtidig handler det også om at offiserer uten krigsskole, som ikke ønsker å konvertere, kanskje må realitetsorienteres litt. Dette personellet vil utvilsomt konkurrere dårligere og få færre karrieremuligheter i offiserssøylen i den nye ordningen. Det er viktig at man er ærlig på det også.

Oberstløytnant Jostein Borkhus sier at å fortsette som offiser uten offisersutdanning ikke bør anses som et alternativ.

Skeptisk til om Forsvaret blir bedre

– Enn så lenge tror jeg ikke innføringen av OMT har bidratt til et bedre forsvar, snarere det motsatte. Vi ser ikke at det har resultert i lengre ståtid, og jeg vet at det har ført til at enkelte har sluttet i Forsvaret.

– Når det er sagt, er det for tidlig å trekke en endelig konklusjon – vi må la det virke litt, sier Torbjørn Bongo.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund.
Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund.

Forbundslederen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) mener antallet ansatte i Forsvaret med offisersdistinksjoner, som ikke har krigsskole, er så lavt nå at tvang ikke bør være et aktuelt virkemiddel.

– Det opplever jeg at vi har forståelse fra Forsvarsstaben. Det er viktig at vi opptrer pragmatisk, og ansatte bør ikke nekte å konvertere av hvilken som helst grunn heller, sier Bongo.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Bør satse på dialog

Han mener det er en forutsetning at de som står overfor det som kan virke som tvang snarere enn et valg, blir fulgt opp.

– Hvis vi ønsker at de skal bli, må vi behandle dette personellet på en bra måte. Så da bør vi heller satse på dialog.

– Jeg mener man er nødt til å sette seg ned å snakke med dem det gjelder. Og hvis noen velger å bli i OF-søylen, vil det uansett ikke spenne bein på den nye ordningen, sier Bongo.

Forbundslederen sier imidlertid at NOF er villige til gi juridisk bistand om nødvendig for personell som ikke ønsker å konvertere.

– Men vi både håper og tror at det ikke skal bli nødvendig å kjøre saker for å avklare hvor de juridiske grensene går. Vi satser på at vi skal finne hensiktsmessige løsninger for den enkelte i dialog med arbeidsgiver.

Powered by Labrador CMS