Morgendrillen

BATALJONSSJEF: Oberstløytnant Ronny Bratli er kjent for å ha gjenskapt flukten til Jan Baalsrud og Operasjon Muskedunder på NRK. Nå leder han oppbygningen av Porsanger bataljon.
BATALJONSSJEF: Oberstløytnant Ronny Bratli er kjent for å ha gjenskapt flukten til Jan Baalsrud og Operasjon Muskedunder på NRK. Nå leder han oppbygningen av Porsanger bataljon.

I felt følger Ronny Bratli prinsippet om at «når du har det som verst, skal du ha det som best».

Sjefen for Porsanger bataljon har satt personell som sin høyeste prioritet.

Publisert

I spalten «Morgendrillen» stiller Forsvarets forum de samme spørsmålene på e-post til en rekke personer som har en eller annen tilknytning til Forsvaret.

Navn: Ronny Bratli

Alder: 48 år

Yrke: Sjef Porsanger bataljon

Sted: Porsangmoen

– Når og kanskje viktigst hvordan står du opp om morgenen?

– Søvn er viktig og jeg står opp på forskjellige tidspunkt ut fra situasjonen. Som regel vekkes jeg av vekkerklokka, men våkner ofte av at jeg er klar for en ny dag og gleder meg til å gå på jobb før klokka ringer.

– Hva er det første du gjør?

– Morgenrutinen tilpasses ut fra situasjonen. Har jeg god tid sjekker jeg nyheter og sosiale medier på telefonen før jeg står opp. Morgenstell og frokost er obligatorisk.

– Når starter arbeidet?

– Når det kreves, som regel mellom 07.00 og 07.30.

– Pensko eller feltstøvler?

– Feltstøvler er arbeidsantrekket og det jeg trives best i.

– Pumpe jern eller løpe maraton?

– Begge deler. Jeg er opptatt av å trene allsidig. Min store lidenskap er crossfit, hvor filosofien er å trene variert, funksjonelt og med høy intensitet. Jeg har et mål om å ikke utelukke noen treningsformer, til tross for at alderen kommer.

– Beste triks for velferd på øvelse?

– Min gode venn Rune Gjeldnes (marinejeger og eventyrer), som jeg har vært på turer med for å dokumentere krigshistorie, har lært meg et prinsipp jeg følger. «Når du har det som verst, skal du ha det som best». Det handler om å alltid ta styringen på situasjonen og iverksette tiltak for å ha det bra. Dette prinsippet benytter jeg meg av i alle livssituasjoner, også i felt.

– Rareste kulturkrasjopplevelse på øvelse med andre lands styrker?

– Under mentoreringsoppdrag i Afghanistan skulle styrken inspiseres av en amerikansk general. 15 minutter før ankomst melder den afghanske styrken at de måtte utsette inspeksjonen en time for å spise lunsj. Inspeksjonen ble utsatt og generalen fikk inspisert styrken og var meget godt fornøyd, til tross for endringer i programmet. Å respektere andres kulturer er et suksesskriterium for å lykkes med militære operasjoner.

– Hvem ville du aller helst delt en pose FR (feltrasjon) med og hvorfor?

– I dag ville jeg delt en pose FR med Direktør Tom Simonsen som er sjef HR-avdelingen i Forsvarsstaben og diskutert utfordringer med rekruttering, kompetansebygging og ivaretakelse av personell. I forbindelse med etableringen og oppbyggingen av Porsanger bataljon har jeg satt personell som høyeste prioritet og definert det som et suksesskriterium for å lykkes.

– Smartklokke – yay or nay?

– Nay, er lite praktisk i min hverdag, skjønner sikkert etter hvert alle muligheter jeg går glipp av og ender nok opp med en smartklokke til slutt.

– Hva er den største utfordringen akkurat nå, for din arbeidsplass konkret og for Forsvaret generelt?

– I forbindelse med styrkingen av landmakten i Finnmark og oppbyggingen av Porsanger bataljon er det mye som skal på plass. Det kreves tilstrekkelig EBA, riktig materiell og ikke minst kompetent og motivert personell. Mye har skjedd på kort tid og Porsanger bataljon består i dag av en bataljonsstab, kavalerieskadron 2 og kampstøtteeskadron 6. I kommende periode skal bataljonen omtrent dobles i antall og økes med en kavalerieskadron og kampstøtteeskadron 6 skal forsterkes.

For å lykkes må vi rekruttere, bygge kompetanse og ivareta personellet. Per i dag er interessen og tilgangen på personell for tjeneste i Finnmark stor. Den største utfordringen blir å utnytte potensialet og opprettholde god rekruttering, bygge riktig kompetanse og ivareta personellet i perioden fremover.

Powered by Labrador CMS