Nyheter:

Nederlanske styrker har benyttet seg av Olavsvern i forbindelse med vintertrening og øving på amfibieoperasjoner. Her ser vi nederlandske landgangsfartøyer.
Nederlanske styrker har benyttet seg av Olavsvern i forbindelse med vintertrening og øving på amfibieoperasjoner. Her ser vi nederlandske landgangsfartøyer.

Forsvarsministeren: Allierte skal helst øve nær Forsvarets baser

Olavsvern er likevel attraktivt for noen typer aktiviteter, mener Frank Bakke-Jensen (H).

Publisert

– Gjennom forrige og nåværende langtidsplan er det en bevisst strategi at alliert øving og trening skal foregå ved forlegninger der norske styrker er til daglig, for å oppnå felles øvingsutbytte og synergier.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en epost til Forsvarets forum. Til tross for at forsvarsministeren ønsker at Nato-land skal holde seg i nærheten av norske styrker når de på besøk, ser han likevel at Olavsvern kan være interessant.

– Olavsvern har enkelte kapasiteter som gjør det attraktivt for noen typer aktiviteter for allierte, spesielt amfibileaktiviteter, skriver Bakke-Jensen.

På Olavsvern

I en reportasje der Forsvarets forum besøkte nederlandske styrker under vintertrening på Olavsvern, fortalte oberstløytnant Frank Ramakers at de godt kunne tenke seg et nytt opphold på Olavsvern.

– Det hadde ikke vært oss i mot å komme tilbake hit. Vi er likevel informert om at det norske forsvarsdepartementet ser etter et annet sted enn Olavsvern for oss neste år, sa Ramakers.

Hvem er det som bestemmer hvem som kan komme til Olavsvern, FD eller WilNor?

– Understøttelse av allierte som øver og trener i Norge håndteres fortløpende gjennom en prosess hvor allierte sender sine behov (Statement of requirements) til FOH (Forsvarets operative hovedkvarter). Forsvaret kan støtte disse behovene gjennom egne fasiliteter og kapasiteter samt gjennom inngåtte strategiske avtaler.

Innenfor rammen av norsk basepolitikk er det således Forsvaret som, i dialog med sluttbruker, koordinerer om egne garnisoner eller innleide fasiliteter skal benyttes av allierte styrker, skriver Bakke-Jensen.

Basepolitikk

Han skriver videre at det er norsk lovverk og basepolitikk som er styrende når utenlandske styrker er på besøk i Norge, og departementet ikke har lagt noen føringer for bruk av Olavsvern «ut over dette».

Les også: Nederlandske styrker satte i land kjøretøy og soldater fra U.S. Marine Corps ved marinebasen Olavsvern

Ser dere for dere at Olavsvern i større grad kan bli brukt av utenlandske styrker framover?

– Hvorvidt Olavsvern skal benyttes i større grad vil være en løpende vurdering. Kapasiteten i egne garnisoner og hvilke øvingsmomenter som skal gjennomføres vil være faktorer som er med på å avgjøre dette.

Powered by Labrador CMS