Nyheter:

Regjeringen forslår å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense. Flere uttrykker bekymring for at det vil påvirke slagkraften til Forsvaret. Her ser vi norske soldater i Irak.
Regjeringen forslår å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense. Flere uttrykker bekymring for at det vil påvirke slagkraften til Forsvaret. Her ser vi norske soldater i Irak.

Regjeringen vil fjerne særaldersgrensene

– Vi trenger flere hender i arbeid, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om forslaget som også vil påvirke ansatte i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen sender derfor et forslag på høring der det tas det til orde for at plikten til å fratre stilling ved nådd særaldersgrense avvikles.

– Vi foreslår å øke valgfriheten til den enkelte arbeidstaker ved å fjerne plikten, men beholde retten til å gå av når særaldersgrensen inntrer, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Det vises blant annet til at hver tredje ansatte i offentlig sektor omfattes av særaldersgrenser, og det mest vanlige er å gå av med pensjon ved 60 eller 65 år. De største yrkesgruppene som kan bli påvirket av forslaget er politi, brannfolk, helsepersonell og ansatte i Forsvaret.

Røe Isaksen peker blant annet på at folk lever lenger og er friskere enn tidligere, men at det også er samfunnsøkonomiske grunner for å fjerne særaldersgrensene.

– Det er hevet over enhver tvil at vi trenger flere hender i arbeid. Færre barn fødes, vi blir stadig flere eldre, og handlingsrommet i økonomien blir mindre og mindre. For å håndtere dette trenger vi flere i jobb, sier Røe Isaksen, ifølge pressemeldingen.

Kritiske til forslaget

Arbeidstakerorganiasjoner som Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har tidligere uttrykt seg kritiske til forslaget. De mener at det kan svekke Forsvaret.

– Det forutsettes at militært personell skal kunne brukes i en internasjonal operasjon, men når de nærmer seg 60 år viser tall at bare halvparten av offiserer og befal tilfredsstiller de helsemessige forutsetningene for slik krevende operativ tjeneste, sier Staale Reiten i NOF til Forsvarets forum.

Personelldirektør i Forsvaret Tom Simonsen sier at å fjerne «plikten» til å gå av vil virke positivt på fremtidige pensjonsytelser.

– Det er flere i Forsvaret under 60 år som ikke er skikket til internasjonale operasjoner, men de gjør likevel en god jobb hjemme, sier Simonsen som mener at Forsvaret vil finne gode løsninger ved en eventuell opphevelse av særalderskravet.

– Svekket operativ evne

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Norman Hansen, har også vært kritisk til å fjerne særaldersgrensen i Forsvaret. Han mener den sikrer «operativ evne».

«Skal man ta bort særaldersgrensene må man også gi militært personell full beskyttelse av Arbeidsmiljøloven hele yrkeslivet. Det betyr at feltøvelsene må stoppe klokka 20 på kvelden og personellet forlegges på hotell til klokka 07.30 neste dag, det samme for tjenesten i utlandet», skrev Norman Hansen i en kommentar til Forsvarets forum.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS