Nyheter:

Soldater på grunnleggende lagførerkurs i Trøndelag i juni.
Soldater på grunnleggende lagførerkurs i Trøndelag i juni.

8 av 10 mener norske soldater gjør en god innsats

Tallene fra Innbyggerundersøkelsen er svært positive for Forsvaret. Det kan komme av at det har vært færre negative saker om Forsvaret i nyhetsbildet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

4022 personer fra hele landet har svart på Innbyggerundersøkelsen.

– Det er svært gledelig at befolkningens støtte til Forsvaret øker så kraftig. Det samme gjelder inntrykket av den norske soldaten, som stabilt har vært høyt gjennom mange år, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i en pressemelding fra Forsvaret.

Tall om inntrykk

 • Omtrent sju av ti sier at de har meget godt eller ganske godt inntrykk av Forsvaret.
 • Omtrent en av ti sier at de har litt dårlig eller meget dårlig inntrykk av Forsvaret.
 • Kvinner svarer i større grad enn menn at de har et godt inntrykk av Forsvaret.
 • Folk i Innlandet (75 prosent), Trøndelag (72 prosent) og Telemark (71) prosent har best inntrykk.
 • I Rogaland er det færrest som svarer at de har et godt inntrykk. 61 prosent der svarer at de har godt inntrykk.

Undersøkelsen er gjennomført siden 2011, og 2020 har den høyeste scoren på positivt omdømme siden undersøkelsen startet. De årene scoren er lavere, knyttes dette opp mot hendelser og tematikk som er omtalt i mediene.

«Det er rimelig å anta at en av de viktigste forklaringene på årets økning først og fremst er et resultat av fraværet av negative hendelser eller saker relatert til Forsvaret. Dette står i sterk kontrast til 2019», står det i undersøkelsens hovedfunn.

Trakassering og forlis

I 2019 kom resultatene av den mye omtalte undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering ut. Den viste at begge deler forekommer i rekkene. Deler av året var også preget av både forliset av fregatten KNM Helge Ingstad og undersøkelsene knyttet til hendelsesforløpet før kollisjonen med Sola TS natt til 8. november 2018. I 2019 oppga 78 prosent av respondentene at sakene de hadde lagt merke til var negative for Forsvaret. For 2020 er tallet 37 prosent.

For første gang på seks år opplever flere at mediesakene de har sett eller hørt om Forsvaret var positive i stedet for negative.

Undersøkelsen kan leses i sin helhet her.

Tall om interesse og kjennskap

 • 43 prosent svarer at de er ganske eller meget interessert i spørsmål som har med Forsvaret å gjøre. 12 prosent svarer at de ikke er interessert.
 • 57 prosent av menn svarer at de er interesserte, mot 30 prosent av kvinnene.
 • Innbyggere i Vestfold og Telemark og Troms er mest interessert, mens interessen er lavest blant innbyggere i Møre og Romsdal.
 • 34 prosent svarer at de er godt kjent med Forsvarets oppgaver, mens 27 prosent svarer at de er dårlig kjent med Forsvarets oppgaver.

Scorer dårlig på økonomistyring

I undersøkelsen er innbyggerne spurt om sine inntrykk på en rekke områder. Flere enn 6 av 10 svarer at de har et godt inntrykk av Forsvaret når det kommer til kompetanse og fagkunnskap. Omtrent halvparten av de som har svart, har et godt inntrykk av Forsvaret som en høyteknologisk virksomhet. 45 prosent svarer at de har et godt inntrykk av Forsvarets evne til å møte nye sikkerhetsutfordringer. Bare to av ti har et godt inntrykk av Forsvaret med tanke på riktig økonomistyring. Mens tre av ti svarer at de har et dårlig inntrykk knyttet til økonomistyring.

– At Forsvarer skårer svakest på økonomistyring, er en fellesnevner for offentlige virksomheter, og er derfor ikke overraskende, står det i undersøkelsen.

De fleste som har svart mener at «kompetent» og «troverdig» er ord som beskriver Forsvaret godt. Bare tre av ti mener at «åpen organisasjon» er en passende beskrivelse.

Dette bekymrer vi oss for

Innbyggerundersøkelsen har spurt hvor bekymret respondentene er for diverse trusler. Slik fordeler svarene seg:

 • Cyberangrep, pandemier og kriminalitet og vold i samfunnet er det folk er mest bekymret for. I underkant av 9 av 10 er bekymret for dette. 52 prosent har svart at de er «meget bekymret» for cyberangrep, 45 prosent er «meget bekymret» for pandemier, mens 44 prosent er «meget bekymret» for kriminalitet og vold i samfunnet.
 • Åtte av ti oppgir at de er bekymret for terrorisme og terrorangrep. 46 prosent sier de er litt bekymret, mens 33 prosent er ganske eller meget bekymret.
 • Ekstremvær, som storm, orkaner, mye nedbør og flom, havner på femteplass over det respondentene er bekymret for. 45 prosent er litt bekymret, mens 28 prosent er ganske eller meget bekymret.
 • Under 60 prosent er bekymret for svekket tillit til norske myndigheter gjennom propaganda og falske nyheter, mens 59 prosent er bekymret for krig og 55 prosent bekymret for angrep på norsk territorium.

Undersøkelsen har spurt hvor godt eller dårlig inntrykk respondentene har av Forsvarets bidragsevne til å møte de ulike truslene. Fire av ti har godt inntrykk av Forsvarets bidragsevne med tanke på ekstremvær. Omtrent like mange har et godt inntrykk av evnen til å møte terrorisme og terrorangrep.

Mener Nato er avskrekkende

17 prosent har dårlig inntrykk og 28 prosent godt inntrykk av Forsvarets bidragsevne når det kommer til cyberangrep.

27 prosent har dårlig inntrykk av Forsvarets bidragsevne ved krig/angrep på norsk territorium. 37 prosent har et godt inntrykk.

64 prosent svarer at de mener at Forsvaret gjør en god jobb med å forsvare Norge med hjelp av Nato. 11 prosent mener Forsvaret gjør en dårlig jobb.

66 prosent svarer at de har et godt inntrykk av Nato, mens 9 prosent svarer at de har et dårlig inntrykk. Nærmere åtte av ti svarer at de mener at Norges medlemsskap i Nato er avskrekkende. Nesten sju av ti er positive til at andre Nato-land trener og øver i Norge, mens en av ti er negative.

Sju av ti svarer at de er enige i at innkjøp av kampfly er viktig for Norges forsvarsevne.

Befolkningen har først og fremst erfaring og kontakt med Forsvaret gjennom førstegangstjeneste, familie eller venner til ansatte eller tidligere ansatte, går det frem av undersøkelsen. 15 prosent av menn svarer at de ikke har erfaring med eller kontakt med Forsvaret. 56 av kvinnene svarer det samme.

Inntrykk av norske soldater

 • Åtte av ti mener at beskrivelsen «gjør en god innsats i internasjonale operasjoner» passer ganske eller meget godt om norske soldater. Like mange syns det samme om beskrivelsen «gjør en god innsats i Norge».
 • 77 prosent syns beskrivelsen «er kompetente» passer ganske eller meget godt. 75 prosent mener beskrivelsen «har holdninger og verdier som representerer Norge på en god måte» passer ganske eller meget godt.
 • Det er litt flere som mener beskrivelsene passer godt i 2020 enn det var i 2019.
 • 78 prosent sier de er enige i at den vedtatte vernepliktsordningen som likestiller kvinner og menn bør beholdes, mens 9 prosent er uenige.
 • Omtrent tre firedeler av respondentene mener at det er en plikt å avlegge verneplikt dersom man blir bedt om det. 35 mener man ikke bør bli tvunget til å gjennomføre verneplikt dersom man ikke ønsker det. 70 prosent sier at de er uenige i at «det er akseptabelt å vri litt på sannheten for å unngå verneplikt dersom man ikke ønsker det».

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar. Målgruppen er norske innbyggere over 18 år i hele landet. Den ble sendt ut i slutten av april og avsluttet 1. juni. 4036 personer svarte på undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS