Nyheter:

NB! Illustrasjonsbilde av militærpolitiet.
NB! Illustrasjonsbilde av militærpolitiet.

Generaladvokaten reagerer på avvik mellom egen og Militærpolitiets rapport

Antakeligvis flere fraværssaker som meldes inn, men som ikke refses.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I den nylig publiserte årsrapporten for refselser skriver generaladvokat Sigrid Redse Johansen at Generaladvokaten har ti saker som omhandler fravær, mens Militærpolitiet (MP) har registrert 110 saker i egen årsrapport.

– For enkelte saker er det antakelig et visst etterslep, slik at saker som er registrert inn hos MP, ennå ikke er avgjort. Det er likevel antakelig et ikke ubetydelig antall fraværssaker som meldes inn, men som ikke sanksjoneres med refselse.

Det er ikke klart for Generaladvokaten hva årsakene til dette er, skrives det videre.

Ikke uvanlig med ulikheter

At det er uoverenstemmelse mellom Generaladvokatens og Militærpolitets tall er likevel ikke unormalt. En refselse kan ilegges uten at militærpolitiet har hatt med saken å gjøre, og en sak kan anmeldes uten at det resulterer i refselse.

Generaladvokaten trekker frem det som refses mest i Forsvaret - nemlig vådeskudd.

Vådeskudd utgjør den største gruppen av refselser som er kontrollert av generaladvokaten. 46 stykker er ilagt refselse for vådeskudd.

– Det ilegges refselse for en rekke vådeskudd uten at hendelsen har vært etterforsket av MP, skriver Generaladvokaten.

I motsatt ende har Militærpolitiet registrert 36 voldslovbrudd og 57 seksuallovbrudd. Tilsvarende tall fra Generaladvokatens refselsesstatistikk er henholdsvis 3 og 4 refselser.

– Disse forskjellene skyldes at voldslovbrudd og seksuallovbrudd kun i mindre alvorlige tilfeller kan være grunnlag for refselse. Hendelser som anmeldes videre til politiet vil ikke være synlig i Generaladvokatens statistikk, skrives det.

Men for fravær, skrives det i årsrapporten at «Generaladvokaten har særlig merket seg antallet saker som gjelder ulovlig fravær under 7 dager og ulykkessaker.»

Etterlyser et felles system

Ifølge årsrapporten arbeides det nå med å etablere et felles saksbehandlingsverktøy for Militærpolitiet og Generaladvokatembetet.

– Selv om det ikke er en nødvendig sammenheng mellom tallene i militærpolitiets årsrapport og generaladvokatens statistikk, er det av en viss interesse å se på enkelte tall, for å se utvikling i typer av overtredelser, skrives det.

  • Husker du hva som preget Forsvaret i 2019? I denne saken kan du lese om hvordan saker som seksuell trakassering og etterdønningene etter KNM Helge Ingstad-forliset satte sitt preg på fjoråret.
Powered by Labrador CMS