Nyheter:

NB! Illustasjonsbilde.
NB! Illustasjonsbilde.

En «merkbar nedgang» i refselser i Forsvaret

Generaladvokaten tror ikke nedgangen representerer en trend.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor ble totalt 265 refselser ilagt og sendt til kontroll hos generaladvokaten, ifølge «Årsrapport over militære disiplinær- og straffesaker 2019».

Dette er en merkbar nedgang fra året før, heter det i rapporten. I 2018 ble 381 refselser kontrollert av generaladvokaten.

Refselser kan ifølge rapporten ilegges for alle brudd på militære tjenesteplikter, brudd på militær skikk og orden og mindre alvorlige straffbare forhold. Refselsene som er registrert i løpet av fjoråret, angår blant annet:

  • Vådeskudd (46 refselser)
  • Alkoholpåvirkning på militært område (26 refselser)
  • Brudd på militær skikk og orden (26 refselser)
  • Seksuell handling med samtykke (26 refselser)
  • Tjenesteforsømmelse (22 refselser)
  • Skadeverk (12 refselser)
  • Mobbing og trakassering (8 refselser)
  • Seksuell handling uten samtykke (4 refselser)

Til sammen utgjør dette 3,6 prosent refselser per soldatårsverk, en nedgang fra 5,2 i 2018.

Større forskjell mellom forsvarsgrenene

Hæren er forsvarsgrenen med størst andel refselser. Dette er normalt, ettersom de fleste soldater i førstegangstjeneste tjenestegjør nettopp her.

Men for 2019 var forskjellen mellom forsvarsgrenene likevel mer påtakelig enn året før.

– Generaladvokaten erfarer at det er varierende kompetanse og rutiner i Forsvaret når det gjelder det rettslige regelverket for innrapportering av refselser, heter det i rapporten.

Flere av Forsvarets avdelinger har ifølge generaladvokaten ikke rapportert inn hvorvidt det er ilagt refselser. Videre står det at antallet ilagte refselser i de respektive forsvarsgrener antyder ulik sanksjoneringskultur.

– Generaladvokaten legger til grunn at det neppe er så vidt store forskjeller på soldatmassen fra forsvarsgren til forsvarsgren, som tallene skulle tilsi og at ulikheten i antall ilagte refselser også skyldes nettopp ulikt syn på behovet for å ilegge 20 refselser. Hvorvidt det er ønskelig med ulik sanksjoneringskultur, er opp til Forsvaret selv å vurdere.

De alvorligste sakene kan ende opp uten reaksjon, skrev Forsvarets forum i fjor. Les saken her.

Ikke en trend

Generaladvokaten skriver i sin årsrapport at hun ikke tror nedgangen representerer en trend. Dette skyldes at kontoret hennes hittil i år allerede har kontrollert flere refselser, enn det totalt ble gitt i løpet av hele 2019.

Redse Johansen skriver at årsaken kan være sammensatt. En av grunnene hun peker på er at alle refselene som ble utdelt i 2019 ennå ikke er levert inn til kontroll. I følge Redse Johansen gjelder dette bortimot 50 refselser.

Generaladvokatenes frustrasjon over militære sjefers manglende innrapportering kan du lese mer om i denne saken.

– I ytterste konsekvens kan soldatene være ilagt refselser som ikke er i tråd med regelverket, fortalte tidligere generaladvokat Lars Morten Bjørkholt til Forsvarets forum i 2019.

Endrer praksis

Etter at årets rapport nok en gang er blitt forsinket, varsler Generaladvokaten at prosedyrene for 2020-refselsene nå vil endres. For 2020 vil årsrapporten utgis sammen med virksomhetsrapporten.

Det betyr at militære sjefer blir nødt til å sende inn refselsene de gir fortløpende, noe som gjør at neste års rapport bør være klar ved utgangen av januar.

– Praksis med å purre opp Forsvarets avdelinger hele første halvår etter det innrapporterte året, vil ikke fortsette, skriver Redse Johansen.

Powered by Labrador CMS