Vil utrede en ny brigade

Flere tar til orde for en brigade nummer to i Hæren. Nå vil Senterpartiet utrede muligheten, og de får støtte fra Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Publisert Sist oppdatert

Ideen om en ekstra brigade i tillegg til dagens Brigade Nord er ikke ny. Forsvarssjefen sa sist han ga et fagmilitært råd i 2015 at han ville øke Hæren tilsvarende en brigade.

I mars i år sa sjefen i Hæren, Odin Johannessen, at Hæren trenger en Brigade Sør.

FOLKEMØTE

Mandag holdt Senterpartiet folkemøte i Istindportalen i Målselv kommune om Forsvaret. Her lanserte Liv Signe Navarsete, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, muligheten for å utrede en ny brigade.

– Forsvarssjefen, sjef for FOH og sjef Hæren har alle den siste tiden sagt at vi trenger flere folk i Forsvaret. Senterpartiet mener vi må få utredet en brigade nummer to, blant annet fordi Nato stiller krav til at Norge må ha ei sterkere landmakt. Derfor bør vi i det minste starte med en utredning som ser på hvordan en slik brigade skal organiseres, kostnadene forbundet med den og om den skal være mekanisert, sier Navarsete til Forsvarets forum.

Man får ikke en brigade nummer to om man ikke klarer å øke de økonomiske rammene betydelig

Navarsete ser for seg at en slik brigade blir gradvis bygd opp og at man kan starte med en bataljon.

– Hvordan brigaden blir vil også påvirke hvor raskt man kan komme i gang med arbeidet, fordi det handler om hvor fort man kan trappe opp de økonomiske rammene til Forsvaret. Det er en betingelse. Man får ikke en brigade nummer to om man ikke klarer å øke de økonomiske rammene betydelig.

MÅ STYRKES

På møtet var også leder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Torbjørn Bongo.

– Jeg er glad Senterpartiet er veldig tydelig på at vi trenger en ekstra brigade fordi jeg mener kravet er godt faglig begrunnet. Det er bare å se på hva forsvarssjefen sa i sitt forrige fagmilitære råd i 2015, der han anbefalte en brigade nummer to med tre stående bataljoner. Nå sier forsvarssjefen at den strukturen han anbefalte i 2015 ikke er stor nok til å ivareta våre nasjonale og internasjonale forpliktelser, sier Bongo.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har begynt arbeidet med et nytt fagmilitært råd hvor han vil anbefale en styrking Forsvaret. Han har sagt at dagens forsvar ikke lenger et minimumsforsvar, slik han beskrev i rådet i 2015.

Bongo opplever forsvarsjefen med dette strammer skruen til og er enda tydeligere på at Forsvaret må styrkes.

Derfor har jeg store forventninger til at når forsvarssjefen legger fram rådet sitt til høsten, så vil han også peke mot en brigade nummer to

– Derfor har jeg store forventninger til at når forsvarssjefen legger fram rådet sitt til høsten, så vil han også peke mot en brigade nummer to. Det viktigste blir nå å få vedtatt ambisjonen og så må vi etter det få laget realistiske planer i riktig rekkefølge for å få en ny brigade på plass, mener lederen i NOF.

PROSENTMÅLET

Senterpartiet ønsker at Norge innen 2024 bruker to prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP) på Forsvaret. I det beløpet ligger også finansieringen av en eventuell ny brigade og prioritering av landmakten.

Men før en eventuell brigade nummer to er aktuell, mener både Navarsete og Bongo at det aller viktigste er å få dagens brigade til å fungere og bli fullt opp bemannet med nok personell og utstyr.

– Det betyr blant annet at 2. bataljon på Skjold må beholdes som en stående avdeling. Vi må ha nye stridsvogner og Hæren må ha dedikert helikopterstøtte, samt vi må ha mer dybde i Hæren. I dag er vi for tynt bemannet. Når vi har dette på plass kan vi begynne å snakke om resten, sier både Bongo og Navarsete.

Forsvarets forum har bedt regjeringen svare på om de ønsker å prioritere en brigade nummer to, men har foreløpig ikke fått svar på spørsmålet. Saken vil bli oppdatert så snart svaret foreligger.