Nyheter:

VIDEO: torpedoene fra Helge Ingstad detoneres

Alle torpedoene er fjernet fra KNM Helge Ingstad.

Sjøforsvarets Minedykkerkommando har fjernet alle torpedoene fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad.

I en pressemelding fra Forsvaret kommer det fram at halvparten av torpedoene ble detonert i Hjeltefjorden torsdag ettermiddag. De resterende skal detoneres senere, uten at Forsvaret ønsker å gå nærmere inn på hvor mange det er snakk om.

– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sier sjef for Minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal.

Fregatten ligger under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor.

Kritiske første dager

Resten av ammunisjonen som fortsatt er om bord i «Helge Ingstad» skal også ut av fregatten, men det er ikke avklart hva som skal ut før hevingen, og hva som kan vente til fregatten er transportert til Haakonsvern. 

«Vurderingen for å hente ut ammunisjonen før hevingen baseres på å redusere risiko til hevingsarbeidet, og behovet for sikringstiltak i senere faser av operasjonen.», skrives det i pressemeldingen.

De første dagene etter at KNM Helge Ingstad kommer over vann vil være helt avgjørende for hvor mye av fartøyet som kan berges.

– I det fartøyet heves, skyter forvitringen fart, har kommandør Petter Hellesen i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter tidligere fortalt Forsvarets forum

Da blir KNM Helge Ingstad tilført oksygen. Fartøyet vil ruste mye raskere, og sjansen for at systemer blir ødelagt, øker drastisk. 

Trodde tankskip var terminal

Mannskapet på KNM Helge Ingstad trodde tankskipet Sola TS var en terminal på land, viser havarikommisjonens foreløpige rapport.

Havarikommisjonens foreløpige analyse er at ingen enkelt handling eller hendelse ledet til ulykken, men at ulykken kan forklares med en rekke sammensatte faktorer og omstendigheter. Undersøkelsesgruppen arbeider med å avdekke og forstå disse faktorene. 

Havarikommisjonen har til nå ingen indikasjoner på at tekniske systemer ikke har fungert som forutsatt frem til kollisjonen. Les hele rapporten i denne saken.


Powered by Labrador CMS