Debatt:

Forsvaret og myndighetene må anerkjenne innsatsen til veteraner, skriver Erik Dokken.Her ser vi et norsk helikopter som lander på flyplassen i Tuzla i Bosnia.
Forsvaret og myndighetene må anerkjenne innsatsen til veteraner, skriver Erik Dokken.Her ser vi et norsk helikopter som lander på flyplassen i Tuzla i Bosnia.

– Vi må lære av tidligere feil

Forsvaret bør lære av erfaringene fra FN-operasjonen Unprofor og anerkjenne veteranenes tjeneste for landet, skriver Erik Dokken.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarsministeren skriver et innlegg den 19. mai, om det positive ved at veteranressursene blir brukt rundt om i landet nå i koronatidene.

Innlegget er samtidig en oppsummering av kunnskap som politikken har gjort seg fra de siste tiårene med soldater i internasjonal tjeneste, alt det innbefatter av seleksjon, forberedelser før utreise og oppfølging etter hjemkomst. Innlegget er også en bekreftelse på at veteranmeldingen som foreligger er rett og riktig.

Jeg vil knytte noen av forsvarsministerens formuleringer til Moldestad-saken.

Forsvarets forum skrev om Øivind Moldestad som tjenestegjorde i FN-operasjonen Unprofor i utgave nummer seks i 2019 (se lenke).

Oppdraget i Bosnia

Norge sendte ut kaptein Moldestad til stillingen i G3 Heliops i Unprofor, fordi han var blant de best kvalifiserte for stillingen. Med risiko for seg selv, bidro Moldestad til at Norge kunne oppfylle sitt internasjonale ansvar. Men samhandlingen mellom Unprofor, Nato og USA, var tildels meget problematisk.

Et av Moldestads rapport-oppdrag ble derfor ufrivillig en het affære i internasjonal politikk, og for verdens pressen. De krevde oppklaring. Alt Moldestad gjorde var å skrive en rapport på ordre av sin kommanderende general.

Vi øyner et håp om at Forsvaret av i dag, vil erkjenne at Unprofor var en vanskelig FN-operasjon...

I sitt innlegg om veteranressursene skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen: «Samtidig kan konsekvensene av en feilvurdering være meget store. Det stiller svært høye krav til soldaten, samtidig som det gir erfaring i å operere i krisesituasjoner. En erfaring som kommer hele nasjonen til nytte, også lenge etter endt tjeneste».

Det er mulig at nasjonen Norge har gjort sine erfaringer fra Unprofor, og at noen av disse erfaringene egentlig var uønskede effekter man ikke ville bli blandet inn i, ei heller i dag ønsker å snakke om. Virkningen av en slik politikk påvirker selvsagt måten soldater og veteraner blir anerkjent i neste omgang. Det har kostet Moldestads tillit til Forvaret. Moldestad har reist fra Norge, men fortidens urettferdigheter innhenter han.

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på [email protected]

Takket være Moldestads personlige styrke, støtte fra familie og et utenlandsk veteranmiljø, holder han seg oppe.

Anerkjennelse for tjenesten

Forsvarsministeren skriver videre i sin kommentar: «Anerkjennelse og oppfølging går hånd i hånd. Veteraner som føler seg sett har mindre sannsynlighet for å utvikle senskader som krever særlig oppfølging».

Behandlingen Moldestad fikk og den manglende oppfølgingen han erfarte fra Forsvaret, er et eksempel på at anerkjennelse og oppfølging ikke gikk hånd i hånd.

Han ble oversett.

Behandlingen Moldestad fikk og den manglende oppfølgingen han erfarte fra Forsvaret, er et eksempel på at anerkjennelse og oppfølging ikke gikk hånd i hånd.

Denne saken dreier seg ikke om hvorledes Moldestad har senskader eller ei, men om en anerkjennelse for at han handlet riktig mens han var i tjeneste.

Først da kan en oppfølging begynne.

Må lære av feil

Vi øyner et håp om at Forsvaret av i dag, vil erkjenne at Unprofor var en vanskelig FN-operasjon og at Norge vil stå bak og anerkjenne Moldestad og eventuelt andre, som falt gjennom.

«Våre veteraner har tjenestegjort på våre vegne. Med risiko for seg selv har de bidratt til at Norge har kunnet oppfylle sitt internasjonale ansvar. Da må vi som samfunn sørge for at veteranene blir ivaretatt etter endt tjeneste».

Det er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen egne ord, og lett å slutte seg til.

Derfor bør norske myndigheter ta initiativ slik at Unprofors vanskelige historie, også i Moldestads tilfelle, blir akseptert og nyttet som «lessons learned» i norsk forsvarshistorie.

Det vil være grunnleggende for å anerkjenne en veterans tjeneste for landet.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.