Debatt:

Garden har hele tiden en pågående skarp operasjon, og det er på tide å vise litt raushet overfor alle som har tjenestegjort i uniform, skriver Erling Stausland.
Garden har hele tiden en pågående skarp operasjon, og det er på tide å vise litt raushet overfor alle som har tjenestegjort i uniform, skriver Erling Stausland.

Veterandebatten:– Vi må vise litt raushet

Ingen ønsker å frata veteraner fra internasjonale operasjoner den anerkjennelsen de har krav på, skriver Erling Stausland.

Publisert Sist oppdatert

Det har i Forsvarets forum i det siste reist seg en interessant debatt om veteranbegrepet og hvem som skal kunne titulere seg veteran. Generalsekretær Thor Lysenstøen skriver i et innlegg 26. mai at «å utvide veteranbegrepet til å omfatte alle som har tjenestegjort i Forsvaret vil gå i disfavør av veteraner fra internasjonale operasjoner».

Han hevder videre at regjeringen har definert at veteraner er «personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon». Men har regjeringen mulighet til å tildele dette fellesbegrepet til en enkelt gruppe?

Jeg leser ikke debatten som at dette dreier seg om at noen vil frata veteraner fra internasjonale operasjoner den anerkjennelse de har krav på og som de har fortjent, men derimot at det også finnes andre som også fortjener en anerkjennelse for deres innsats for konge og fedreland. Det er derfor på sin plass å spørre seg om det er riktig at en enkelt gruppe, i dette tilfellet veteraner fra internasjonale operasjoner skal kunne ha krav på begrepet «veteran»?

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på [email protected]

Det blir nesten som en organisasjon skulle kreve hevd på å kunne benytte begrepet «venn». For en veteran kan være så mangt, og jeg tror at det er her sakens kjerne ligger begravd, og at vi kanskje ikke er så uenige som det høres ut.

Noe vi har felles

Veteran er en fellesbetegnelse for veldig mye. Debattene har gått på Facebook hvor mange har følt seg såret og krenket, men det som skuffer meg mest er at man ikke ser det man har felles alle oss som har vært i uniform. Vi har alle tjent konge og fedreland. Om den ene måten er bedre enn den andre blir en diskusjon vi nok aldri blir enige i.

...det som skuffer meg mest er at man ikke ser det man har felles alle oss som har vært i uniform.

Derfor bør vi heller fokusere på økt, felles solidaritet og ikke utfordre de ulike gruppers behov for hvilken veterangruppe som er bedre enn den andre.

Jeg tror faktisk at hele problemstillingen har et utgangspunkt i at veteraner fra internasjonale operasjoner er så heldige at de har noen sterke organisasjoner som har frontet deres sak for å skaffe denne gruppen anerkjennelse.

Selvfølgelig en anerkjennelse de har fortjent, og ikke minst hjulpet dem som har kommet tilbake med problemer i kropp og sjel tilbake til samfunnet med god oppfølging.

Dette hersker det ingen tvil om.

Ikke lik oppfølging

Men hvem har kjempet tilsvarende sak for de som har vært oppe i skarpe situasjoner på grensa, i Garden, i redningstjenesten...

Har de vært gode nok; har det blitt kjempet for anerkjennelse for dem som har tjenestegjort her hjemme trofast i opp til 40 år?

Deres organisasjoner har sikkert gjort en god jobb, men kanskje kommet i skyggen av NVIO og andre utenlandsveteranorganisasjoner?

...husk på at det er fullt mulig å invitere andre forsvarsveteraner til hverandres arrangementer.

Husk på at det kanskje også er andre grupper som synes de fortjener veteranbegrepet. Hva med leger, sykepleiere og andre som har reddet liv i den skarpe operasjonen som koronapandemien har medført? Eller de fra humanitære organisasjoner som reiser ut i verden for å hjelpe vanskeligstilte? Brannfolk som redder folk ut av livstruende situasjoner? Politiet?

Vis raushet

Det er kanskje på tide å vise litt raushet, og innse at det finnes flere grupper som har fortjent begrepet veteran, og heller føye til en betegnelse til veteranbegrepet. Veteraner fra internasjonale operasjoner er et utrykk man hele tiden har brukt, men i dagligtale har det mer og mer blitt forkortet til veteran, og det fører til at begrepet blir eid av en gruppe. «Veteran» har vi sett vært trykt på t-skjorter og caps til veteraner fra internasjonale operasjoner, hvilket begrunner påstanden.

Hva med Brigade Nord Veteranforening? Der er det folk som har operert mot grensen mot Russland. De må vel også få lov til å kalle seg veteraner? Garden har hele tiden en pågående skarp operasjon.

Det er kanskje på tide å vise litt raushet, og innse at det finnes flere grupper som har fortjent begrepet veteran.

De har sågar sin egen Gardistforening. De bør få lov til å kalle seg Gardeveteraner. Vi har også folk som har tjenestegjort i 20, 30 og 40 år i Heimevernet som også bør ha lov til å kalle seg HV-veteraner. For ikke å snakke om at de som har jobbet i årevis på redningshelikopter også bør kunne kalle seg en slags veteraner. Alle veteraner har gjennomført en form for tjeneste. Om du har jobbet 30 år på en arbeidsplass kan du sikkert også kalles veteran på din arbeidsplass, og jeg har også sett folk som går ut av videregående skole kalle seg elev-veteran.

Tilhører oss alle

Så for fremtiden synes jeg at vi skal være enige om at veteranbegrepet tilhører alle, men at man som et minimum får bli enige om hva slags veteran man er, og ikke gjøre hevd på ordet veteran alene. Så la oss vise litt raushet. De ulike organisasjonene skal selvfølgelig jobbe for sin egen gruppe. Men husk på at det er fullt mulig å invitere andre forsvarsveteraner til hverandres arrangementer. Alle som har vært i uniform bør føle et fellesskap, uansett om man har vært ute eller hjemme. Det er en raushet vi bør vise hverandre uten å måtte hevde at den ene er bedre enn den andre.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.