Debatt:

Dersom man har deltatt i en militær operasjon i krise eller krig er man veteran, skriver Bjørn-Erik Solli.
Dersom man har deltatt i en militær operasjon i krise eller krig er man veteran, skriver Bjørn-Erik Solli.

Veterandebatten: – Alle soldater er like mye verdt

Men det betyr ikke at alle bør omtales som veteraner, skriver Bjørn Erik Solli.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

18. mai publiserte Forsvarets forum en tekst skrevet av Freddy Bolle hvor han tar til ordet for å utvide veteranbegrepet til å omfatte flere. Jeg er enig i at veteranbegrepets knytning til operasjoner i utlandet er for begrensende. Jørn Kildedal fulgte opp Bolles innlegg med å argumentere for å fjerne skillet mellom soldater som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner og resten av de som har tjenestegjort i Forsvaret.

Han argumenterer med at vi alle er soldater. Noe han har rett i, men alle veteraner er ikke soldater. Forsvaret har hatt med seg mange sivile uten tidligere militære tjeneste i viktige stillinger i utenlandsoperasjoner. Disse er utvilsomt veteraner. Det blir derfor for enkelt og feil å trekke et likhetstegn mellom soldater og veteraner.

Bolle og Kildedal har rett i at alle som dedikerer hele eller deler av sine liv for å bidra til fred og stabilitet for nasjonens borgere fortjener anerkjennelse. Hvorvidt det er riktig og lurt å benytte veteranbegrepet som virkemiddel for å gi en slik anerkjennelse er jeg tvilende til.

Jeg omtaler ikke meg selv som veteran.

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

For meg er veteranbegrepet noe jeg benytter for å vise respekt og anerkjennelse til personer som både har gjort noe ekstra og i tillegg har godt av det. Utover å passe inn i definisjonen Bolle refererer til er det flere av dem som trenger og fortjener en ekstra anerkjennelse.

Det betyr ikke at de er verdt mer enn andre soldater, men at de har gjort noe mer enn hva som kreves av fredsdrift i Norge.

Så krevende at det kan ha satt permanente spor i ens identitet og helse.

Viktig anerkjennelse

I altfor mange år ble ikke veteraner med senskader fra operasjoner i utlandet gitt den støtten og anerkjennelsen de fortjener. En støtte og anerkjennelse jeg tror de har godt av. Hvor var Kildedals ønske om å bli omtalt som veteran da? Det ønsket fantes trolig ikke. For på den tiden ble veteranbegrepet koblet til psykisk sykelighet og hvem ønsker vel å bli assosiert med det? Selv er jeg medlem av veteranforeninger, men ikke fordi jeg føler behov for deres tjenester. Det er fordi jeg ønsker å støtte det arbeidet de gjør for de veteranene har eller kan få et slikt behov.

Det virker som det ikke er godt nok å være soldat lenger.

Hvorfor ønsker soldater som ikke har tjenestegjort i utlandet å bli inkludert som veteraner? Det kan selvsagt være mange årsaker til det, men min hypotese er at veteranbegrepet oppleves som å gi status, anerkjennelse og eksklusivitet. Noe som paradoksalt vil svekkes om det skal gjelde alle soldater fra rekrutt til fire stjernes flaggoffiser som noen gang har tjenestegjort. Det virker som det ikke er godt nok å være soldat lenger.

Et annet eksempel på det ser vi i «operatørsyken». Det er visst ikke «kult» nok lenger å være fjernoppklaringssoldat, eksplosivrydder eller droneflyger for å nevne noe. De skal visst omtales som feltoperatør, EOD-operatør og UAV-operatør. Jeg antar at dette kommer fra spesialstyrkenes bruk av spesialoperatørbegrepet og den tilhørende statusen deres. Jeg vil derfor påstå at det er viktigere å jobbe for å knytte soldatbegrepet mot en velfortjent anerkjennelse enn å vanne ut veteranbegrepet.

Krevende oppgave

Det å gi anerkjennelse er mer krevende enn å gi kjeft. Kjefter du ufortjent på en person er det sjelden mer enn en som bryr seg. I hvert fall over tid. Gir du spesielt god tjenesteuttalelse eller offentlig heder ufortjent forårsaker du to ting. Du vanner ut verdien av anerkjennelsen du deler ut og du skaper misnøye blant dine medsoldater.

For meg er landegrensen en kunstig begrensning i veteranbegrepet.

Det kan være grunnen til at mange er veldig forsiktig med offentlig anerkjennelse av enkeltpersoner og takker alle felles. Selv har jeg konkludert med at det er feigt og urettferdig overfor de som fortjener anerkjennelse utover hva andre gjør.

Flere ganger har jeg måtte forklare enkeltpersoner hvorfor «han/hun» og ikke «du» fikk den anerkjennelsen. Det har alltid vært ubehagelig samtaler, men har også alltid resultert i bedre innsats fra de som ønsket liknende anerkjennelse. Nasjonens kanskje synligste form for anerkjennelse i form av dekorasjoner kommer i ulike valører. Det er ikke uten grunn.

Vi bør ikke slå krigskorset sammen med innsatsmedaljen og alt i mellom.

De som har fått innsatsmedaljen er ikke mindre verdt enn de som har fått krigskorset, men sistnevnte har likevel utført større bragder enn førstnevnte. I militær sammenheng er distinksjon og presisjon viktig i mange sammenhenger. Det er det også om anerkjennelse skal ha den tiltenkte verdien.

En kunstig begrensning

Personlig anser jeg gardistene på slottsplassen med maskingevær 22. juli som veteraner. Det samme gjelder alle andre soldater som sto vakt eller gjorde annen tjeneste til støtte for politiet den ekstraordinære tiden etter eksplosjonen i regjeringskvartalet.

For meg er landegrensen en kunstig begrensning i veteranbegrepet.

Jeg mener at dersom man har deltatt i en militær operasjon i krise eller krig er man veteran. I det ligger det at også sambandssoldaten og vognføreren fra Heimevernet som gjorde en innsats under 22. juli-angrepet er veteraner. Videre er det som nevnt innledningsvis slik at det ikke bare er soldater som er veteraner.

Jeg påstå at det er viktigere å jobbe for å knytte soldatbegrepet mot en velfortjent anerkjennelse enn å vanne ut veteranbegrepet.

Det er ikke viktig for meg personlig hvor bred veterandefinisjonen er, men det er veldig viktig for en del mennesker vi bør respektere og gi sin fortjente anerkjennelse.

Dette er i mange tilfeller mennesker som ikke selv vil rope ut om sine tanker og følelser om saken. Rett og slett fordi det vil kunne fremstå som selvgodt og arrogant.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS