Debatt:

Det er ikke urimelig at Forsvaret nå konkretiserer veteranbegrepet, i henhold til Stortingets beslutning, skriver Petter Bagstevold. Her ser vi grensejegere i Finnmark.
Det er ikke urimelig at Forsvaret nå konkretiserer veteranbegrepet, i henhold til Stortingets beslutning, skriver Petter Bagstevold. Her ser vi grensejegere i Finnmark.

Veterandebatten: – Bidraget til vår sikkerhet

Vi må hedre våre veteraner enten de tjenestegjorde i Nordsjøen, på grensen mot Russland eller i Kabul, skriver Petter Bagstevold.

Publisert Sist oppdatert

Våre soldater gjør en stor innsats for vårt land, både i utlandet og her hjemme. Norske soldaters innsats i internasjonale operasjoner for Nato og FN skaper gjensidighet i forståelsen av å hjelpe Norge i en krisesituasjon. De som har tjenestegjort eller tjenestegjør i internasjonale operasjoner har min aller største respekt. Den samme respekt har jeg for alle som i dag gjør tjeneste i vårt forsvar og som står vakt på norsk jord. De som har gjort sin førstegangstjeneste har bidratt til vår sikkerhet. Alle er de veteraner!

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på [email protected]

Våre folkevalgte på Stortinget godkjente 17. juni 1996 Dokument nr. 8:1 (1995-96). Her innstiftes 8. mai som en veterandag for; «tidligere soldater fra nasjonale styrker og FN-styrker». Mange soldater har etter 1996 deltatt i operasjoner som ikke er i regi av FN, så i dag sier vi internasjonale operasjoner.

Når man ikke følger Stortingets vedtak fra 1996 utelukkes svært mange av de som har tjenestegjort og hold vakt om Norge.

Klart og tydelig sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Forsvarets forum nr. 5, 2015: «Jeg mener veteran er en hedersbetegnelse på alle dem som har tjenestegjort for Norge, enten de var med å stoppe nazistene på Midtskogen, avtjente sin verneplikt i Bergen eller kjempet mot Taliban i Afghanistan».

Klarere kan det ikke sies!

Må anerkjenne innsatsen

Derfor føles det både leit og vondt når enkelte kommuner i dag ikke anerkjenner den innsatsen som både vernepliktige og de fastlønnede i Forsvaret har gjort og gjør på norsk jord, ved å kategorisk si at disse ikke er veteraner.

Det er ikke urimelig at Forsvaret nå konkretiserer veteranbegrepet, i henhold til Stortingets beslutning.

At noen av disse kommunene forteller at Forsvaret støtter dette synet gjør saken ekstra sårende. Når man ikke følger Stortingets vedtak fra 1996 utelukkes svært mange av de som har tjenestegjort og hold vakt om Norge. Man har glemt Den kalde krigen, en kritisk periode for Europa på 40 år. I 1968 lå norske soldater på grensen mot Sovjet og var vitne til en maktdemonstrasjon som savner sidestykke. Ikke skjenkes de unge kvinner og menn som senere har tjenestegjort i vårt forsvar en eneste tanke. I 1986 mistet 16 norske ungdommer livet under Øvelse Arctic Express. Det skjedde i tjeneste og for å gi vårt land den sikkerhet vi alle ønsker.

Store påkjenninger

Personell som har deltatt og deltar i internasjonale operasjoner kan bli utsatt for store påkjenninger av fysisk og psykisk natur. Det er viktig at Forsvaret gir disse all den oppfølging og støtte de trenger. Men det bærer helt galt av sted når det bare er dette personellet som skal omtales som veteraner. I USA er alle som har tjenestegjort i forsvaret veteraner, uansett stilling eller tjenestested – og slik bør det være i Norge også!

Les også «Vi må fjerne skillet» av Jørn Kildedal.

Det er ikke urimelig at Forsvaret nå konkretiserer veteranbegrepet, i henhold til Stortingets beslutning. En glimrende anledning vil være avdukingen av det nasjonale veteranmonument som skal finnes sted på Akershus festning 8. mai neste år.

...det bærer helt galt av sted når det bare er dette personellet som skal omtales som veteraner.

Dette må være et sted som hedrer alle veteraner, enten de tjenestegjorde i Nordsjøen, på grensen mot Russland, i Vassdalen, på Ørland, Ebel es saqi eller Kabul. Et slikt monument vil være et betydelig bidrag til å sikre et bredere samhold og styrke Forsvarets betydning for land og folk.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.