To kystvaktskip i seilende karantene

To av mannskapet på to av Kystvaktens fartøy i Nord-Norge kan ha vært utsatt for koronasmitte. Det har så langt ikke fått operative konsekvenser.

Derfor har Kystvakten testet de to personene og satt resten av personellet i karantene, både om bord og ved at personellet blir tatt av fartøyene når de ankommer Ramsund orlogsstasjon.

– Vi må vente på resultatene av prøvene før vi avgjør hva som skjer med resten av personellet, sier kommandør Steve Olsen, nestkommanderende i Kystvakten.

Tidligere denne uken meldte Sjøforsvaret at de undersøker personell om bord på to fartøy. Personellet har ikke symptomer på smitte, men kan ha vært i kontakt med smittede personer. 

Torsdag la statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie fram de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid for å begrense smittespredning i samfunnet. Deriblant får alle som har vært i utlandet to ukers karantene. Det pålegget har også tilbakevirkende kraft, slik at personer som har kommet hjem fra utlandet etter 27. februar, skal gjennomføre karantene. 

Blir satt i land

Olsen ønsker ikke å fortelle hvilke to kystvaktskip de to testede tilhører fordi han mener det vil skape unødvendig uro hos pårørende.

– Det jeg kan si er at de som er testet ikke er kritisk personell om bord og at skipene trygt kan seile uten dem. 

Personen på det ene skipet blir  satt i land ved Sjøforsvarets Base i Ramsund.

– Når skjer det?

– Det nærmeste døgnet.

Slik kan Forsvaret bidra: Feltsykehus, karantenekapasitet og lufttransport

Opprettholder høy beredskap

Steve Olsen sier Kystvaktas operasjoner foreløpig ikke påvirkes av at to av mannskapene er under korona-mistanke.

– Ansatte i Kystvakten er et gjennomsnitt av Norges befolkning med personell fra hele landet. Vi er derfor godt forberedt på at vi også vil få tilfeller med mistanke om smitte eller påvist smitte. Vi følger påleggene og rådene som kommer ut og rådfører oss i hvert enkelt tilfelle med Sjøforsvarets sanitet. Fartøyene seiler som normalt og vi skal opprettholde en høy beredskap og være en beredskapsressurs for norske myndigheter, spesielt i en tid hvor helsemyndighetene har annonsert omfattende tiltak mot koronavirusepidemien.

– Hva gjøres om bord?

– Vi tar forholdsregler og har isolert de som kan være smittet og resten av mannskapet er ekstra nøye med renhold, vask og andre tiltak som kan hindre eventuell smitte om bord.

Fartøy i Nord-Norge

– Hvis noen tester positivt for Covid-19-virus på Kystvaktens fartøy blir personen satt i land i karantene inntil mistanke bekreftes eller avkreftes og fartøyet vil fortsette sin patrulje som normalt, men da i karantene. Det betyr at ingen skal i land eller om bord i karantenetiden sier kommandør Steve Olsen.

Kystvakten har 15 ulike fartøyer i flåten, ti av disse tilhører ytre kystvakt, mens de fem andre fartøyene patruljerer som indre kystvakt.

Det er to fartøy som for det meste patruljerer i Nord-Norge som det testede personellet stammer fra.

Sjøforsvaret har ingen ansatte med bekreftet sykdom. For å sikre operativ evne praktiserer Sjøforsvaret en streng håndtering av smittevern ved våre enheter, forteller informasjonssjef i Torill Herland til Forsvarets forum.