Nyheter:

Tar opp dårlig flytilbud til Lakselv i Stortinget

Flytilbudet til Lakselv blir tema i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Det skjer etter at lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ap-politiker Anniken Huitfeldt, tar det opp med forsvarsministeren i Spørretimen.
Huitfeldt besøkte nylig Lakselv og Garnisonen i Porsanger, blant annet for å  få en orientering om etableringen og fremdriften til Finnmark landforsvar (FLF).

– Jeg har tar opp saken fordi jeg har lyttet til hva de var opptatt av når vi nå skal bygge opp Finnmark landforsvar videre, sier Huitfeldt til Forsvarets forum.

Ledelsen og ansatte sier det er for lite med tre daglige avganger til Tromsø med Widerøe når de ut over høsten skal sende blant annet rundt 300-350 soldater på permisjoner og velferdsreiser. I dag må man fly om Tromsø og videre til andre byer for å komme seg hjem.

FLF-sjef Jørn Erik Berntsen sa til Forsvarets forum i forrige uke at han så for seg tre ukentlige direktefly til Oslo for å løse utfordringene.

 – Å styrke forsvarsevnen handler også om praktiske, enkle ting – i dette tilfellet flyruter og tillegg også boliger. Dette må på plass om vi skal lykkes med etableringen av Finnmark landforsvar, mener Anniken Huitfeldt.

Dette må på plass om vi skal lykkes med etableringen av Finnmark landforsvar

Hun sier Forsvarets viktigste kapasitet er personellet.

– Da må vi ta ansvar for den praktiske tilretteleggingen for at Forsvarets dyktige ansatte faktisk kan gjøre jobben sin.

 – Jeg reagerer på at arbeidet med flyruter og boliger har kommet så kort. Etableringen av Finnmark landforsvar ble vedtatt i Stortinget høsten 2016. Det er snart tre år siden. Ansvaret ligger hos forsvarsministeren, påpeker Huitfeldt.

Hun tok også opp saken under forsvarsdebatter under den pågående Arendalsuka.

– Jeg forventer at forsvarsministeren nå får opp farten og tar nødvendige grep for å få etablert både flyruter og boligløsninger.

Svaret fra forsvarsministeren er ikke avgitt ennå.