Nyheter:

Innsatsstyrke Anklet i HV-16 øver på bording sammen med Kystvakten i Andfjorden. Sjøheimevernet ble lagt ned i 2016. Foto: HV-16.
Innsatsstyrke Anklet i HV-16 øver på bording sammen med Kystvakten i Andfjorden. Sjøheimevernet ble lagt ned i 2016. Foto: HV-16.

Statsbudsjettet: Et nytt sjøheimevern eller bare sjøkapasiteter?

Liv Signe Navarsete (Senterpartiet) mener regjeringen innrømmer at det var feil å legge ned Sjøheimevernet. – Det stemmer ikke, svarer statssekretær Tone Skogen.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen vil på en finurlig måte gjenopprette sjøkapasiteter til Heimevernet ved en bevilgning på 119 millioner kroner, sier Navarsete til forsvaretsforum.no.

– Sjøheimevernet kostet rundt 80 millioner kroner årlig. Dette er ikke noe annet enn en innrømmelse av at Heimevernet må ha kapasitet i kystsonen, og at nedleggelsen av Sjøheimevernet var feil. 

Dette er en innrømmelse av at Heimevernet må ha kapasitet i kystsonen, og at nedleggelsen av Sjøheimevernet var feil.

I forslaget til statsbudsjett står det at 119 millioner kroner settes av til materiellfornying i Heimevernet, herunder moderne våpen, utstyr og klær. Det har tidligere blitt kjent at Heimevernet skal kjøpe småbåter. Sjøheimevernet ble lagt ned i 2016. Det ble bestemt i langtidsplanen for Forsvaret


Statssekretær Tone Skogen svarer slik på kritikken fra Navarsete:

Hun mener at regjeringen ikke er i ferd med å gjenetablere Sjøheimevernet, men følger de linjene som ble lagt i langtidsplanen.

– Navarsete sammenligner driftskostnader med investeringer, og selve premisset for utsagnet hennes blir derfor feil. 


Navarsete sammenligner driftskostnader med investeringer, og selve premisset for utsagnet hennes blir derfor feil


– Det som Navarsete har rett i, er at regjeringen nok en gang styrker Heimevernet i årets budsjett. Vi setter av 119 millioner kroner til moderne bekledning og utrustning samt kommersielle småbåter og maritimt markerings- og sperremateriell.

Generalmajor Eirik Kristoffersen har tidligere forklart hvorfor Heimevernet trenger småbåter

– Vi investerer i småbåter og materiell fordi det er kapasiteter vi trenger for å drive objektsikring, sa han til forsvaretsforum.no våren 2018. 

– Det høres ut som en gjeninnføring av Sjøheimevernet? 

– Det er det ikke. Dette er i tråd med oppdraget til Heimevernet. Vi skal drive styrkebeskyttelse i forbindelse med alliert mottak. Derfor har vi sett på måter å løse dette.


Eirik Kristoffersen mener at det er stor forskjell på det Sjøheimevernet man hadde, og det man får med nye båter

 Sjøheimevernet ble besluttet avviklet på grunn av kostnadene ved å investere i nye båter. Skulle vi bruke flere hundre millioner på nye båter? Forsvarssjefen tok avgjørelsen, og politikerne støttet den. De båtene vi kjøper nå, skal ha en lavere bruksterskel. Det vil være båter som kan sette inn lag og gjøre enkle sikringsoppdrag, sier han. 

– Så kompetansen til å bruke disse båtene er der?

 Det er jeg ikke bekymret for. Vi kjøper ikke båter som krever sertifisering. Båtene vil ikke på noen måte erstatte Sjøheimevernet. Men det vil være et avbøtende tiltak for å løse oppdrag i kystsonen. 

Båtene vil ikke på noen måte erstatte Sjøheimevernet