Sjømilitært seminar i Bergen

Denne uken arrangerer US War College sitt 17th Regional Alumni. Det skjer i Norge, på Sjøkrigsskolen i Bergen fra onsdag til fredag. Tema for seminaret vil være "Challenges in Arctic and Cyber Security." Foredragsholderne er professorer og militære fra en rekke land, med spesialkompetanse innfor disse temaene. Blant annet kommer admiral James G. Foggo, øverstkommanderende for Natos styrkekommando i Napoli og USAs styrkesjef i Europa og Afrika, som også var sentral under øvelse Trident Juncture.

Les Forsvarets forums intervju med James G. Foggo her

I tillegg til flere norske foredragsholdere, skal også den amerikanske ambassadøren til Norge, Kenneth J. Braithwaite, holde foredrag.

Les Forsvarets forums intervju med Kenneth J. Braithwaite her

Seminaret er primært for det sjømilitære miljøet, som grunnlag for diskusjon og erfaringsoverføring.