Nyheter:

Senker fysiske krav

Hæren senker kravet på fysisk test – for begge kjønn. At målet er å få med flere kvinner, avviser Hærens talsmann.

Publisert Sist oppdatert

I desember i fjor fortalte forsvaretsforum.no at de færreste jentene klarer kravet til «Godkjent hærsoldat». Nå senker Hæren kravet i kampløypa med ett minutt – fra 16 til 17 minutter.

– Det gjør vi for å få med flere til den avsluttende testen, som blant annet annet omfatter løp, makkerbæring, skyting og sanitet i en stridsteknisk ramme, sier major Trond Sverre Mostue, testutvikler ved Hærens våpenskole. 

– Det har vært problemer med å klare kravet for mange kvinner i Hæren, bortsett fra i kamp- og jegeravdelingene. Med ett minutt ekstra tid klarer flere å nå kravet. Det øker motivasjonen hos den enkelte soldat, og gjør at flere av avdelingene når målene sine.

Det har vært problemer med å klare kravet for mange kvinner i Hæren, bortsett fra i kamp- og jegeravdelingene. Med ett minutt ekstra tid klarer flere å nå kravet

Mostue mener det prinsipielt er galt å senke lista, fordi krigens krav ikke endrer seg. Det som trengs er mer fysisk trening for å kunne bære tunge våpen og utstyr. Men det blir ofte ikke nok tid til nødvendig fysisk fostring ute i avdelingene, rett og slett fordi det ofte er for lite tid til primærutdanning. Når nå vernepliktige i Brigade Nord igjen skal begynne å gå leirvakt, så må noe annet vike. Vakta på Bardufoss, Skjold og Setermoen skal bemannes av ordinære soldater etter at vakt-og sikringstroppen dimitterte i juli. Det vil stjele tjenestedager og utdanningstid.

– Det må være balanse i kravene. Hvis det blir for stor andel jenter eller gutter som ikke er fysisk skikket til tjeneste, vil det gå ut over mulighetene til å fylle fysisk krevende og viktige stillinger i til eksempel jeger- og kampavdelingene, sier Mostue.

At kravene senkes på grunn av kjønn, avvises av Hærens talsmann Ole Johan Skogmo. Les mer her.  Han mener at Hæren senker kravene for begge kjønn fordi de innser at de har lagt lista for høyt. 

En studie som nylig ble gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt for 1997-årskullet (det første med allmenn verneplikt) bekrefter at jentene sliter fysisk: 

22 prosent av de feltdyktige jentene fra sesjon del to og 2 prosent av guttene oppfyller ikke minstekravet til kondisjon, styrke eller allment evnenivå. 

Disse – som altså var regnet som feltdyktige – vil ikke være kvalifisert til noen tjeneste i Forsvaret.

Vi ser særlig på fysiske testresultater at det er veldig stor forskjell og at jentene lettere faller ut

– I tillegg til krav om feltdyktighet kommer spesifikke krav til den enkelte stilling. Og vi ser særlig på fysiske testresultater at det er veldig stor forskjell og at jentene lettere faller ut. De som ikke oppfyller minstekravene, havner gjerne i utdanningsreserven, sier FFI-forsker Petter Kr. Køber.

Han viser også til at mens kvinneandelen på sesjon er 43 prosent, er det bare 30 prosent jenter blant dem som fordeles til tjeneste. 

Powered by Labrador CMS