Nyheter:

Seksuell trakassering: Forsvarssjefen ville bruke refselser til å sette eksempler

Likevel står det ikke et ord om seksuell trakassering på Forsvarets informasjonssider om refselser.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har ni tiltak som vi iverksetter, som et resultat av undersøkelsen.

– Når er tiltakene på plass? 

– Så raskt som mulig. Ett tiltak som ikke står på listen er å informere bedre til alle ansatte og vernepliktige om hvor alvorlig dette er. 

Dette sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da tallene fra MOST-undersøkelsen – Forsvarets undersøkelse om seksuell trakassering og mobbing – ble lagt frem for to uker siden.

Forsvarssjefen understreket videre at Forsvaret må være tydeligere og statuere eksempler, gjennom å bruke disiplinærreglementet. 

– Hvilke type reaksjoner tenker du på da? Spurte Forsvarets forum. 

– Vi kan ta i bruk hele spekteret av refselser, fra bøter til irettesettelse. 

Etterlyste verktøy

Rett etter nyttår, stod Elin Marie Leonhardsen frem med sin historie i Forsvarets forum, og ba forsvarssjefen om å gi både soldater og ledere mer konkrete verktøy for å håndtere seksuell trakassering.

Elin Marie Leonhardsen fortalte at hun var skeptisk til den massive støtten fra forsvarstoppene, når den tilsynelatende kom uten konkrete tiltak.  

– Det høres veldig fint ut, men jeg skjønner ikke hvordan gutter og jenter lettere skal kunne varsle bare fordi sjefene sier det, sa Leonhardsen.

– De gir oss ingen verktøy, de gjør ingen endringer eller innsats. Det må tydeliggjøres med konsekvenser for dem som trakasserer. Hva skjer første gang, hva skjer andre gang og tredje gang?

Og forsvarssjefen svarte:

– Nå kommer vi ut med en tiltaksplan. Vi kommer til å utarbeide noen atferdsregler, og jobbe sammen med generaladvokaten for å lage en veiledning om refselser for å gi retningslinjer om hvordan man skal reagere på seksuell trakassering, sa han på telefon til Forsvarets forum.

INGEN REFS-TILTAK

Da MOST-tallene var klare, hadde forsvarssjefen, sammen med Likestillingsombudet, Generaladvokaten og Vernepliktsrådet utarbeidet ni tiltak. Ingen av dem omhandlet refselser.

Forsvarets forum stilte derfor to spørsmål til forsvarssjefen:

1. Hvorfor står det ikke noe om seksuell trakassering på Forsvarets informasjonsside om refselser, når forsvarssjefen ved flere anledninger har sagt at refselser kan og bør tas i bruk for å statuere et eksempel i saker som omhandler seksuell trakassering?

2. Hvorfor står det heller ingen ting konkret om refselser i de ni tiltakene til forsvarssjefen?

– Hva angår ulike sanksjoner mot seksuell trakassering, så er dette ett av flere tema som nå sees på etter tiltaksrapporten ble framlagt forsvarsledelsen. Når det er sagt, så refses slike overtramp allerede i de tilfeller lokal sjef mener det er hensiktsmessig og berettiget, skriver orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som jobber under forsvarssjefen, i en e-post.

Han takket også for tipset om manglende oppdaterte nettsider. 

MANGLER OVERSIKT

Dagbladet skrev i forrige uke om at registreringen av brudd på «militær skikk og orden» – altså oppførsel som fører til refs – ikke skiller mellom type brudd. 

– Dersom noen av disse også rammes av definisjonen for seksuell trakassering klarer vi ikke i ettertid å skille de ut på noen automatisert måte. Vi vet de har blitt håndtert siden de finnes der, men vi kan ikke uten videre identifisere hvilke av disse sakene som har et seksualisert tilsnitt, skrev orlogskaptein Per-Thomas Bøe i en e-post til avisen.

Sakene registreres av lokale ledere og løses lokalt.

– BØR REFSES OFFENTLIG

Landstillitsvalgt Lise Veronica Huynh etterlyser tydeligere bruk av refselser i saker som gjelder mobbing og seksuell trakassering. 

– Slik det er nå, blir ikke slike refselser offentliggjort, sier hun. 
–  Jeg mener at de bør leses opp foran alle soldatene. 

De vernepliktiges tillitsvalgte har tidligere diskutert om Forsvaret bør bort fra det som kalles offentlig refs. Det vil si at refselser leses opp foran alle soldatene – som regel på oppstillingsplass. Men offentlig refs praktiseres, og i Hæren har det vært et ønske om å beholde refselsesmetoden. Hvorfor? Fordi den har preventiv effekt, mener Huynh. 

– Soldater som ikke følger regelverket i andre type saker, må tåle refs foran de andre soldatene. Det bør også soldater som mobber og trakasserer tåle.