Nyheter

Russlands president Vladimir Putin under pressekonferansen i etterkant av møtet med Joe Biden i Geneve.
Russlands president Vladimir Putin under pressekonferansen i etterkant av møtet med Joe Biden i Geneve.

Vesten sliter med å lese Putin

Toppmøtet mellom Joe Biden og Vladimir Putin gikk som forventet, men Vesten sliter med å forstå den russiske presidenten, mener eksperter.

Publisert

– Vi har nok i stor grad undervurdert hva russerne er villige til å gjøre for å oppnå sine mål, men nå overanalyserer vi kanskje russernes feil, sier Karen-Anna Eggen, som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hun tror toppmøtet med Biden var prestisjemessig viktig for Putin og en anledning for den russiske presidenten til å vise seg fram som en viktig internasjonal aktør.

– Men det var nok også viktig for Biden, som fikk framstå som en tøff leder, men med tro på diplomati, sier Eggen til NTB.

Toppmøtet bød imidlertid ikke på overraskelser, mener hun.

– Posisjonene var avklart på forhånd og ble repetert av begge parter, sier hun.

Godt regissert

Jakub M. Godzimirski, som er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), mener også at møtet mellom de to presidentene gikk som forventet.

– Det var et godt regissert toppmøte i den forstand at man tok sine forholdsregler, særlig fra amerikansk side, slik at man slapp å bli utsatt for noen av de hersketeknikker som Putin er kjent for å bruke, sier han til NTB.

Godzimirski syns Biden gjorde en god figur på pressekonferansen etter møtet og konstaterer også at Putin var godt forberedt på å slå tilbake anklager som ble rettet mot Russland.

Les mer: – Toppmøtet mellom Biden og Putin er viktig for Norge

Langsiktig plan?

Han er usikker på om Vesten leser Putin og Russland riktig.

– Dette er en pågående debatt. Enkelte mener at Russland ikke har noen stor og overordnet plan, men at landet utnytter de muligheter som oppstår. Andre tror det er snakk om en langsiktig plan, sier han.

– Jeg personlig tror Russland har en del langsiktige målsettinger og forsøker å koordinere disse, men samtidig er det nok snakk om et samspill mellom ulike interessegrupper der Putin fungerer som megler, sier Godzimirski.

– Ingen vet helt svaret på hva slags prosjekt Putin og hans krets er i ferd med å gjennomføre, om det er snakk om et langsiktig prosjekt for å bygge opp en stormakt, eller om det er snakk om en liten gruppe mennesker som er ute etter å berike seg. Jeg tror at det er litt av begge deler, sier han.

Les også: Stoltenberg:– Godt møte med president Biden

Mer framoverlent Russland

Eggen er også usikker på om Vesten leser Putin og hans politikk og ambisjoner riktig.

– Ja og nei. Jeg har sett mange gode analyser på Russland, men vi er nok litt for dårlige til å se sammenhengen mellom det landet gjør militært, økonomisk og i diplomatiet, sier hun.

– De klarer nok ikke å koordinere politikken sin på alle områder, men har en tradisjon for mangeårige planer og en mye mer overstatlig dimensjon i sin tilnærming.

– Vi ser utvilsomt et Russland som er mer framoverlent og som tar mer aktivt del i internasjonal politikk, også ut over egne nærområder, sier Eggen.

– Russland har begrensede økonomiske ressurser, men nøler ikke med å bruke dem for å fremme egne interesser internasjonalt, konstaterer Godzimirski.

Fokus på Kina

USA ser nå på Kina som den største utfordringen for sitt økonomiske og militære hegemoni i verden, og Washington ser at Moskva og Beijing skal danne felles front. Det kan være en medvirkende årsak til at Biden nå ønsker å bedre forholdet til Russland, tror han.

– Denne tanken går helt tilbake til da Zbigniew Brzezinski var nasjonal sikkerhetsrådgiver under president Jimmy Carter, sier Godzimirski.

– Det er ingen tvil om at Kina ønsker Russland med på laget, men mange russere frykter også at landet vil bli betraktet som lillebror i et slikt samarbeid, sier han.

Powered by Labrador CMS