PwC skal gjennomføre Helge Ingstad-granskning

Stortinget har bedt regjeringen om å legge til rette for en ekstern og uavhengig gransking av bergingsoperasjonen etter ulykken med KNM Helge Ingstad.

Publisert Sist oppdatert

​Etter en anbudsrunde, er det avgjort at PwC skal gjennomføre gjennomgangen, melder Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Gjennomgangen av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november i fjor skal konkludere i en offentlig tilgjengelig rapport som skal leveres ved utgangen av 2019.

Fokuserer på system

– PwC skal gjennomgå vurderingene som ble gjort, beslutningene som ble tatt og tiltakene som ble iverksatt under bergingsarbeidet. Utgangspunkt er den informasjonen, de kunnskapene og ressursene som var tilgjengelige for bergingsledelsen da det skjedde, heter det i pressemeldingen. 

Tidspunktet som skal dekkes av gjennomgangen er fra besetningen var evakuert til fartøyet ble brakt til Haakonsvern Orlogsstasjon i Bergen. Gjennomgangen skal fokusere på system, ikke på personer.

– Undersøkelsene skal ikke omfatte forhold som ivaretas av myndighetenes undersøkelser om årsaks- eller ansvarsforhold, straffbare forhold eller strafferettslig ansvar, garanti- eller erstatningsansvar eller gradert informasjon.

Egne tiltak

Verken Statens havarikommisjon eller politiet er ferdige med sine granskninger etter ulykken med KNM Helge Ingstad.

Men Sjøforsvarets granskning av Helge Ingstad-ulykken er i praksis ferdig. Den konkluderer med at det ikke var én stor feil som førte til ulykken.

Derfor iverksetter Marinen tiltak før alle de andre rapportene er klare. Tiltaken er innenfor sikkerhetskultur, navigasjon, dokumentasjon, kompetansestyrking, teknisk trygghet og håndtering av avvik.