Nyheter:

I 2017 utfordret Forsvarets forum de politiske partiene på hva som skulle til for å nå to prosent. Det kan du lese mer om lenger ned i denne artikkelen.
I 2017 utfordret Forsvarets forum de politiske partiene på hva som skulle til for å nå to prosent. Det kan du lese mer om lenger ned i denne artikkelen.

BNP går ned - forsvarsprosent opp

I 2021 vil Norge bruke mellom 1,9 og 2,0 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar.

Publisert

Økningen skyldes først og fremst usikkerhet knyttet til Norges BNP.

«De makroøkonomiske konsekvensene av koronapandemien vil påvirke Norges BNP, og føl- gelig også andel av BNP brukt på forsvar», står det i forslaget til forsvarsbudsjett som ble lagt frem onsdag 7.10.

«Usikkerheten rundt disse beregningene er stor. I vinter ble forsvarsutgiftenes andel av BNP estimert til om lag 1,8 prosent i 2020 og 2021, mens det nå ser ut til at andelen vil ligge mellom 1,9 og 2,0 prosent begge årene».

– Det er jo et krav jeg alltid har sagt er helt ubrukelig for å bygge forsvarskraft, sier Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

– Så jeg pressa på det i Stortinget og spurte stortingsrepresentantene hva vi skal gjøre hvis BNP går ned. Det har det nå gjort. Vi bikker antakeligvis to prosent i år, og så får vi håpe vi går under til neste år, for jeg håper BNP går opp.

– Jeg tror ikke vi skal legge så stor vekt på prosent av BNP. Det er et greit mål for å se hvordan vi gjør det på byrdefordelingen sammen med de andre medlemslandene, det er ikke noe vi skal legge stor vekt på internt.

– Her skal vi gjøre god langtidsplanlegging, finansiere langtidsplanen hvert år i statsbudsjettet og på den måten bygge god forsvarskraft fremover.

Nato-toppmøte i Wales

Byrdefordeling har vært et viktig tema i Nato det siste tiåret, og flere Nato-land har snudd den fallende trenden i forsvarsutgifter.

Det var på Nato-toppmøtet i Wales i 2014 at landene lovet hverandre å jobbe mot to prosent av BNP innen 2024 samt å bruke 20 prosent av forsvarsbudsjettet på investeringer.

Et økende antall land har nådd – eller nærmer seg – målet om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar. Ett av disse landene er Norge.

I 2021 vil prosentandelen være på mellom 1,9 og 2,0 prosent.

29 prosent av forsvarsbudsjettet går til investeringer, ifølge budsjettforslaget.

Si din mening

Vil du skrive debattinnlegg om budsjettet? Send ditt innlegg til [email protected].

– Hvor mye av økningen som er i neste års budsjett blir spist opp av dyrere utenlandsk valuta?

– Foreløpig, og for neste års budsjett så mener jeg at vi har kontroll, men så har jeg sagt at vi gjør en jobb nå med finans for å se på det med valutaen, sier Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

– All den tid kronen har vært svak veldig lenge, så jeg mener vi ennå har god kontroll på valutautgiftene. De store regningene for kampflyprogrammet har vi i utgangspunktet betalt, så vi er ennå innafor på den, og så får vi se hvis det dukker opp uforutsette valutautfordringer fremover.

Les også: Kampflyprosjektet blir dyrere - selv om prisen per fly går ned.

Nato-evaluering kommer i oktober

Annet hvert år evaluerer Nato den enkelte alliertes forsvarsplaner og forsvarsinnsats. Evalueringen tar normalt ett år å gjennomføre. Inneværende evalueringsperiode startet våren 2019 og skulle vært ferdig sommeren 2020.

På grunn av koronapandemien er prosessen forsinket.

Tips oss!

Har du tips eller innspill til budsjettsaker vi bør omtale? Kontakt oss på [email protected]

I forbindelse med evalueringene gjennomfører Nato to møter med nasjonene, ett i de respektive hovedstedene og ett i Brüssel.

Møtene er gjennomført for Norges del, men for en stor andel av nasjonene gjenstår mye arbeid.

Det er ventet at Nato legger frem sluttrapporten i oktober, blir det opplyst om i forslaget til forsvarsbudsjett.