Oppheving av karantenen for noe av personellet på Skjold

9. mars mottok Hæren svar på 22 koronavirustester på Skjold. Alle prøvene var negative.

Den 6.mars ble det bekreftet at en person i Skjold leir hadde testet positivt på koronavirus. Som en følge av dette ble hele Skjold leir blitt stengt ned og de vernepliktige og ansatte på Skjold satt i karantene på rommet.

Den 9. mars kom Forsvaret med en pressemelding om at 22 personer, som er testet for koronavirustester, har negative prøver. Det innebærer at enkelte personer etterhvert kan slippe ut av karantenen. I pressemeldingen skriver Forsvaret:
Lokal sjef ved Skjold leir vil nå gjennomføre en kontrollert oppheving av karantenen for personell som ikke er definert som nærkontakter av den smittede.  Karantenen videreføres for omtrent 150 personer.

Fredag meldte Hæren at omtrent 850 personer satt i karantene i leiren. Forsvarets forum snakket med noen av de vernepliktige i karantene lørdag.

Hæren overvåker koronasituasjonen nøye i alle sine avdelinger, og iverksetter nødvendige tiltak fortløpende i samarbeid med Folkehelseinstituttet, kommunalhelsemyndigheter og Forsvarets sanitet.

Negativ prøve også på Sessvollmoen

I går skrev Forsvarets forum om at en personen i Sessvollmoen garnison, som var mistenkt smittet av korona, også har fått svar på prøven sin. Prøven var negativ.

I tillegg til at den ene man mistenkte kunne være smittet ble isolert, valgte Forsvaret også å 
sette i karantene rundt 150 personer som har bodd på samme kaserne og brukt samme sanitærrom. Siden ingen virussmitte ble påvist, fortsetter tjenesten i garnisonen nå på vanlig måte.