Bakke-Jensen må svare om FN-erstatning

Silje Hjemdal (Frp) har sendt skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om han vil foreta seg noe for å følge opp veteranene og beklage for at de ikke er gjort oppmerksom på ordningen.

​Hjemdal, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, sendte inn spørsmålet onsdag morgen. Bakgrunnen er artikkelen om en erstatningsordning for FN-veteraner, som ikke har vært kjent i Norge, omtalt i VG

Les Forsvarets forums sak om ordningen her. 

– Ikke kjent med endring

Ordningen gir skadede veteraner fra FN-operasjoner erstatning på rundt 700.000 kroner.

Forsvarsdepartementet sier følgende til avisen:

«I 1997 foretok FN en endring i dette systemet. Denne endringen har ikke FD vært kjent med. Det ble etablert et særskilt erstatningsgrunnlag for personell som utførte oppdrag på vegne av FN i en FN-operasjon. Ordningen ble gjeldende fra 1. juli 1997 og fremover.»

– Vil forsvarsministeren foreta seg noe for å følge opp veteranene, og gi en beklagelse for at veteranene ikke er gjort oppmerksom på ordningen? lyder spørsmålet Hjemdal stiller forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere saken før de har sendt sitt svar til Stortinget.

–Ikke ute etter syndebukk

Frp-politikeren sier til Forsvarets forum at hun først og fremst er opptatt av at veteranene får gode svar og blir godt orientert om hvilke ordninger de har krav på.

–Jeg har engasjert meg i veteranspørsmål i mange år og vet betydningen av at man får den anerkjennelsen man har krav på. Og så vet man at det er man veteraner som «ikke har kommet helt hjem». Det kan være fysiske eller psykiske skader, og kan dukke opp etter mange år. 

Hun understreker viktigheten av at hva som har skjedd i saken blir oppklart fra politisk hold.

–Jeg er ikke ute etter noen syndebukk, er hun tydelig på.

 –Dette er mennesker vi sender ut med det norske flagget på brystet og som gjør en innsats for Norge og Verden. Vi vet at noen av dem kommer hjem til tøffe hverdager. Da har vi et særskilt ansvar for å følge opp når de kommer hjem og gi god og riktig informasjon.