Nato trekker ut deler av styrken fra Irak

Deler av Natos styrke i Irak blir flyttet til andre steder, både innenlands og utenlands. FOH opplyser at de ikke er informert om noen endring.

Under mandagens pressekonferanse opplyste Nato-sjef Jens Stoltenberg at de har stanset treningen av Irakiske styrker for å ivareta Nato-personellets sikkerhet. 

– Dette inkluderer en midlertidig forflytning av noe personell til andre steder inne i og utenfor Irak, heter det i en e-post Forsvarets forum har fått oversendt fra Nato tirsdag kveld. 

Der står det også at alliansen fortsatt vil ha en tilstedeværelse i Irak. 

– Vi er klare til å fortsette trening og kapasitetsbygging så snart situasjonen tillater det, står det i uttalelsen. Nato vil ikke gå inn på detaljer om operasjonen av hensyn til personellet på bakken.

Organisasjonen skriver at den tar sine forpliktelser i kampen mot terror på alvor.

De norske styrkene i Anbar avventer

Forsvarets forum har vært i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Talsperson Brynjar Stordal sier at det ikke er noen oppdateringer fra deres side tirsdag kveld. 

– Vi har ikke hørt noe om noen endring i det norske bidraget. Vi avventer og ser hva som skjer, sier Stordal.

Tidligere tirsdag opplyste FOH at sikkerhetsnivået for de norske styrkene ved Ain al-Asad-basen er hevet og at de går med beskyttelsesutstyr. 

Stordal opplyser at de ikke har vært noen hendelser i Anbar-provinsen.  

Norske styrker ikke del av Nato-styrken

Nato har rundt 500 soldater i Irak, der de driver opplæring av landets militære styrker som kjemper mot ekstremistgruppen IS.

Seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet opplyser til NTB at Natos beslutning ikke angår de norske styrkene, ettersom de er en del av den USA-ledede koalisjonen i Irak og ikke Nato-styrken.

– Vi avventer beslutningen fra den irakiske regjeringen, og inntil da blir de norske styrkene i landet, sier hun.

Norge har rundt 70 soldater i Irak, der de siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS. Det norske bidraget har som oppgave å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker.