Nyheter:

Merkel: Vil nå toprosentmålet tidlig på 2030-tallet

Tyskland må ta mer ansvar i NATO, sier Angela Merkel. Hun sier også at landet vil nå målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar «tidlig på 2030-tallet».

– Det er i vår interesse å bevare NATO, mer nå enn under den kalde krigen. For tiden er Europa ikke i stand til å forsvare seg selv, sier Merkel en uke før hun og de andre medlemslandenes ledere samles til toppmøte i London.

I en tale til den tyske Forbundsdagen sa hun at landet må ta større ansvar i alliansen og jobbe for samhold i NATO. Det var også Tyskland som nylig foreslo at en såkalt vismannsgruppe skal se på den politiske koordineringen og styrke det strategiske samarbeidet. Forslaget kom etter at Frankrikes president Emmanuel Macron beskrev alliansen som hjernedød.

Samtidig som hun mante til samhold, vedgikk Merkel at Tyrkia er en «vanskelig partner», men mener det er strategisk riktig å sikre at landet forblir på innsiden.

Leder i Forsvarets forum: To prosent er ikke nok

Når budsjettmål altfor sent

Selv om Merkel sier at Tyskland «tidlig på 2030-tallet» vil nå målet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, er det et tiår senere enn den tidsfristen NATO har satt. Etter Russlands militære innblanding i Ukraina ble alliansens medlemmer enige om 2-prosentmålet og sa at dette skulle nås innen 2024.

Bare en håndfull av de 29 medlemmene i alliansen oppfyller kravet i dag. Tyskland bruker 1,39 prosent av BNP på forsvar i år, et nivå som ligger an til å gå opp til 1,4 prosent til neste år. Norge ligger foreløpig på 1,8 prosent.

Les også: Skjerper krav om å nå 2 prosent av BNP - dersom økonomien tillater det

Vil også styrke bånd østover

Samtidig som Merkel talte i Berlin, slapp Körber-stiftelsen en årlig rapport som viser at flere tyskere vil styrke samarbeidet med Russland og Kina (henholdsvis 66 og 60 prosent) enn med USA (50 prosent).

Det betyr riktignok ikke at de anser de to første for å være viktigere samarbeidsland enn USA. På spørsmål om hvilke to land som er viktigst å samarbeide med, svarer 42 prosent USA. 15 prosent velger Kina, mens 12 prosent svarer Russland.

Og ønsket om mer samarbeid med Russland og Kina er mindre i år enn for et år siden. For USA har utviklingen gått motsatt vei.

For øvrig er det Frankrike som kommer best ut i begge spørsmålene. 60 prosent av de spurte mener nabolandet i vest er en av Tysklands viktigste partnere, og 77 prosent mener de to landene bør samarbeide mer i tiden som kommer.