Meninger

PERSONELL: Vangen skriver om tiltakene som fører til at Forsvarets personell velger å stå i jobben eller ikke.
PERSONELL: Vangen skriver om tiltakene som fører til at Forsvarets personell velger å stå i jobben eller ikke.

Hvor blir det av tiltakene for å beholde befalet?

Utfordringen til Forsvaret er at det er mange med kompetanse, og utdanning i Forsvaret, som ikke føler at Forsvaret er en arbeidsplass de lenger kan tjenestegjøre i.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret har utarbeidet et verdigrunnlag som har tre kjerneverdier: Respekt - Ansvar - Mot

Jeg har cirka 40 års tjeneste i Forsvaret og undrer meg på hvor punktet Ansvar gjenspeiler seg i arbeidsgivers ansvar i å ivareta sine menn/kvinner.

Forsvarets verdigrunnlag uttrykker hva som menes med Ansvar:

«Ansvar innebærer å ta ansvar for seg selv, for hverandre og for helheten i Forsvarets virksomhet. Ansvar uttrykkes gjennom vilje til initiativ, handlekraft og standhaftighet. Dette forutsetter en indre disiplin hos den enkelte. Selvdisiplin er av avgjørende betydning for et ansvarlig handlingsmønster i vanskelige situasjoner. Forsvarets personell skal ta ansvar for hverandre, og Forsvaret skal ta ansvar for medarbeiderne. Dette skaper tillit, både personlig og profesjonelt. Som militært personell skal vi støtte og hjelpe hverandre, og i ytterste tilfelle gi vårt liv for hverandre.

Dette er et bærende element i den kollektive disiplinen og lojaliteten som er nødvendig for å fastholde og styrke samholdet i en militær organisasjon, spesielt i vanskelige situasjoner. Tillit, omsorg, lojalitet og disiplin skaper avdelingsånd. Gjennom dette utvikles en felles ansvarsbevissthet både for hverandre og for det oppdraget som skal løses i fellesskap. Vi svikter ikke hverandre eller oppdraget.

Vi har ansvar for gjennomføringen når det er politisk besluttet å bruke samfunnets militære maktmidler. I all handling skal vi være bevisste på at vi representerer Norge og norske myndigheter. Ansvaret som hviler på Forsvaret og Forsvarets personell, viser seg i lojalitet mot samfunnet, dets konstitusjon og institusjoner. Ansvaret viser seg også i hvordan man utfører ordre og oppdrag, hvordan man fremtrer, og hvordan man vurderer konsekvensene av maktanvendelsen.»

Ivaretakelse

Dette var noe vi ble lært opp til fra begynnelsen av når jeg begynte i Forsvaret på begynnelsen av 1970-tallet. Ivareta dine undergitte i enhver situasjon ble vi opplært til. Dette handlet selvfølgelig om hvordan fokusere på den enkelte soldat i strid. Men det er like gjeldende i fredstid og på alle arbeidsplasser, også i det sivile samfunn tenker jeg.

Når jeg leser i Forsvarets forum at det etterlyses en bedre familiepolitikk, både fra Ressurssenter for menn, og fra tjenestemannsorganisasjonene, så blir jeg forundret.

Hva er det Forsvarets ledelse ikke har fått med seg i grunnutdanningen, det vil si fra verdigrunnlaget? Eller er det byråkratene i Forsvarsdepartementet som ikke har forstått at å ivareta personellet, styrker viljen til å forbli i Forsvaret?

Mangler forutsigbarhet

Utfordringen til Forsvaret er at det er mange med kompetanse, og utdanning i Forsvaret, som ikke føler at Forsvaret er en arbeidsplass de lenger kan tjenestegjøre i. De føler at de mangler forutsigbarhet for sin tjeneste og mulighet for et stabilt familieliv. Beskrevet blant annet av en som nylig har sendt et innlegg i Forsvarets forum til forsvarssjefen. Hvor han beskriver sin frustrasjon over å ikke å få en karrierevei som gagner Forsvaret og ham.

Det er ikke unormalt at befal har beordringsperioder på to-fem år. Manglende tjenesteboliger kan forhindre at befalet bosetter seg på stedet. Eller mangel på arbeidsplasser for respektive halvdel av familien, kan medføre pendling. Så stilles spørsmålet om hvorfor mange får familiære utfordringer, ekteskap havarer, osv.

Hvis så de tillegg som befalet får, og sivile også, i forbindelse med øvelser og beredskap, ikke er pensjonsgivende, hvordan går det da med motivasjonen til den enkelte? Som også befalsorganisasjonene nå vurderer å gå til sak mot arbeidsgiver for å få avdømt om slike tillegg er pensjonsgivende. Arbeidsgiver sier at tilleggene ikke er pensjonsgivende. Og det merkelige er at partene ikke har greid å bli enige via forhandlinger.

Utfordring

Forsvaret har i den senere tid tatt en del grep for å rekruttere, men hvor blir det av tiltakene for å beholde befalet som skal være Forsvarets fremtid?

Her har både forsvarssjef og forsvarsministeren en utfordring.

I forslag til statsbudsjett for 2022 som ble lagt frem i Stortinget 12. oktober 2021, så ser ikke jeg noen signal om forbedringer på dette med å beholde personell med god kompetanse.

Å lese slikt for en som ga over 40 år av sitt yrkesliv til Forsvaret, som vi har behov for å styrke, er trist.

Stange Fremskrittsparti vil jobbe for at Stortinget skal bedre tiltakene for at personellet ikke forlater sine stillinger fordi arbeidsgiver ikke er sitt ansvar bevisst.

Powered by Labrador CMS