Meninger

Norge er kommet til enighet om en ny Incidents at Sea-avtale, skriver Frank Bakke-Jensen. Her ser vi utenriksminister Ine Eriksen Søreide sammen med sin russiske motpart Sergey Lavrov i Kirkenes i 2019.
Norge er kommet til enighet om en ny Incidents at Sea-avtale, skriver Frank Bakke-Jensen. Her ser vi utenriksminister Ine Eriksen Søreide sammen med sin russiske motpart Sergey Lavrov i Kirkenes i 2019.

Ny avtale mellom Norge og Russland styrker sikkerheten i nord

I en tid med større internasjonal spenning, er oppdateringen av Incidents at Sea-avtalen (INCSEA) mellom Norge og Russland et viktig bidrag til sikkerhet og stabilitet i nord.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret opererer ofte i nærheten av det russiske forsvaret – spesielt i de store havområdene i nord. Derfor har INCSEA-avtalen lenge vært viktig for sikkerheten i Norges nærområder. Avtalen ble inngått i 1990 og har til hensikt å forhindre farlige hendelser når norske og russiske militære fly og fartøy opererer nær hverandre utenfor territorialfarvannet.

Den legger også til rette for årlige samtaler for å sikre at avtalen blir fulgt.

Vi er blitt enige

I en tid hvor vi opplever økt spenning i Norges nærområder, er det svært positivt at Norge og Russland er kommet til enighet om å oppdatere INCSEA-avtalen. Avtalen fungerer godt, og bidrar til at norske og russiske sjø- og luftfartøyer opptrer profesjonelt overfor hverandre. Den gir oss også en viktig kanal for militær kontakt, og mulighet til å ta opp uheldige episoder.

Det er 30 år siden avtalen trådte i kraft, og mye har skjedd siden avtalen sist ble oppdatert i 1998. Akkurat som i det sivile, har den rivende teknologiske utviklingen ført til store endringer i hvilket utstyr militære styrker opererer med. Da er det viktig at også vårt internasjonale avtaleverk oppdateres, slik at det kan bidra til sikkerhet og forutsigbarhet i en ny teknologisk tidsalder.

Verken Norge eller Russland er tjent med at farlige episoder skaper uforutsigbarhet i en mer anspent sikkerhetspolitisk situasjon.

Gjelder for ubemannede fartøy

Derfor har Norge og Russland blant annet blitt enige om å utvide INCSEA-avtalen til også å gjelde for ubemannede fartøy og luftfartøy, og om å innføre et nytt forbud mot bruk av laser på en slik måte at det kan være helseskadelig eller påføre skade på utstyr. Tilleggsprotokollen styrker også sikkerheten ved å utvide og oppdatere flere eksisterende bestemmelser.

Les også: – Det langsiktige arbeidet med å styrke Forsvaret fortsetter, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I en periode med mer militær aktivitet i Norges nærområder, er en oppdatert INCSEA-avtale viktig for å opprettholde sikkerheten for vårt seilende og flyvende personell. Verken Norge eller Russland er tjent med at farlige episoder skaper uforutsigbarhet i en mer anspent sikkerhetspolitisk situasjon.

Med en oppdatert avtale, bidrar vi til å unngå at uhell eller misforståelser fører til økt spenning.

Viktige militære kanaler

Da regjeringen suspenderte det militære samarbeidet med Russland i 2014, ble det også besluttet å skjerme mekanismene i INCSEA-avtalen.

På samme måte som med samvirket innenfor Kystvakten, Grensevakten, søk- og redning og telefonlinjen mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten, ble avtalen regnet som avgjørende for å ivareta sikkerhet og stabilitet i forholdet til Russland.

Disse tiltakene gir oss viktige militære kanaler for kontakt som bidrar til beroligelse i nord.

Powered by Labrador CMS