Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_2516_medbestemmelseniforsforum_2516_medbestemmelseniforshttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10168Pål B. Nygård (t.h.) er en av de tillitsvalgte som kan bli berørt dersom Forsvaret går bort fra frikjøpsordningen. Til venstre, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen - fra tidligere debatt./forum-media/PubImages/minister og NOF.jpegPål B. Nygård ( t.h.) er en av de tillitsvalgte som kan bli berørt dersom Forsvaret går bort fra frikjøpsordningen. Til venstre, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen - fra tidligere debatt.

Medbestemmelsen i Forsvaret under angrep

Vi krever at frikjøpsavtalen opprettholdes i dag for å skape forutsigbarhet og balanse, skriver Tor Egil Vangstad i Norges offisers- og spesialistforbund.

Tor Egil VangstadOrdningen med frikjøpte tillitsvalgte finnes i både privat og offentlig sektor. Forståelsen for at enkelte tillitsvalgte med ansvar for mange medlemmer trenger tid til å skjøtte vervet på heltid ligger til grunn for denne ordningen. Ulike avtaler gir gjerne tillatelse til fri for å behandle saker som har blitt fremmet av medlemmene, og til å forberede, gjennomføre og følge opp forhandlingsmøter mellom arbeidsgivers og arbeidstakers representanter. Det er forskjell på å representere hundre og tusen medlemmer, derfor beskrives ofte en fordelingsfaktor i avtalene om frikjøp av tillitsvalgte. Et eksempel fra kommunal og fylkeskommunal sektor er at arbeidstakerorganisasjonene sikres én frikjøpt tillitsvalgt per 375 medlemmer, deretter per 475, og videre per hvert 575. medlem.

Les mer om frikjøpsavtalen her: Flere organisasjoner advarer forsvarsledelsen mot kuttplaner

Forsvaret har også hatt en slik avtale, dog med en flat fordelingsfaktor på cirka ett frikjøp per 500 medlemmer. Avtalen har vært forvaltet mellom partene på sentralt nivå i Forsvaret, slik at det totale medlemstallet hos de respektive arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret utløser en viss pott frikjøpte årsverk til egen disposisjon. Organisasjonene disponerer årsverkene der de føler skoen trykker mest. For Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) sin del benyttes årsverkene i hovedsak til å bemanne vervet som hovedtillitsvalgt i de største driftsenhetene, for eksempel Hæren eller Cyberforsvaret. Disse profesjonelle tillitsvalgte utgjør etter vårt syn en kompetanse og kontinuitet til nytte for våre medlemmer og arbeidsgiver. 

Disse profesjonelle tillitsvalgte utgjør etter vårt syn en kompetanse og kontinuitet til nytte for våre medlemmer og arbeidsgiver

Når Forsvaret nå sier opp frikjøpsavtalen, er det med begrunnelsen at de ønsker å videreføre en avtale på neste lavere nivå, det vil si på driftsenhetene. Så hva er så utfordringen med dette fra vårt perspektiv som arbeidstakerorganisasjon? Vel, den største utfordringen er at det ikke følger med en avtalt fordelingsfaktor når driftsenhetene selv skal drøfte behovet for å frikjøpe tillitsvalgte. Dette kan medføre flere uheldige resultater.

For det første står man i fare for at de ulike driftsenhetene praktiserer dette ulikt. Man kan se for seg at NOF med tusen medlemmer i Hæren ville ha fått tre frikjøpte, mens tusen medlemmer i Sjøforsvaret kunne ha gitt ingen frikjøpte. Dette oppleves som både urettferdig og ulogisk.

For det andre står vi i fare for at man overhodet ikke tar hensyn til medlemstallet bak hver hovedtillitsvalgt. Vi hevder at en hovedtillitsvalgt som representerer tusen medlemmer bruker vesentlig mer tid på vervet enn en fra en annen organisasjon som bare representerer hundre. For NOF er dette både enkel matematikk og sunn fornuft. Dette prinsippet kastes nå på bålet av Forsvaret.

Vi opplever dette som en uholdbar situasjon, og krever primært at frikjøpsavtalen opprettholdes i dag for å skape forutsigbarhet og balanse.

Vi opplever dette som en uholdbar situasjon, og krever primært at frikjøpsavtalen opprettholdes i dag for å skape forutsigbarhet og balanse

Subsidiært krever vi at dersom man delegerer fullmakten til et lavere nivå, så må det følge med en fordelingsfaktor som sier hvor mange medlemmer som skal utløse hvert årsverk som frikjøpt tillitsvalgt. Dette er etter vårt syn det mest fornuftige og rettferdige.

Vi registrerer at det foregår en debatt om hvorvidt pålegget om å si opp den eksisterende avtalen kommer fra Forsvarsdepartementet grunnet sparebehov, eller fra Forsvaret selv. For oss er det ubetydelig, enn så lenge man opphører angrepet på frikjøpsavtalen i Forsvaret. 

Publisert 3. september 2019 13:24.. Sist oppdatert 3. september 2019 15:30.

 

 

forum_2516_medbestemmelseniforsforum_2491_kantjenelikemyesomfo/kan-tjene-like-mye-som-forsvarssjefen/forum-media/PubImages/TMBN%20IlLUSTRASJON.jpgKan tjene like mye som forsvarssjefen– Lønnssystemet åpner for at en grenader i Telemark Bataljon kan tjene like mye som forsvarssjefen, sier forbundsleder Torbjørn Bongo. forum_2516_medbestemmelseniforshttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6176
forum_2516_medbestemmelseniforsforum_2514_advarerforsvarsledel/advarer-forsvarsledelsen-om-kuttplaner/forum-media/PubImages/Topp-kollage.jpgAdvarer forsvarsledelsen mot kuttplanerForsvaret vil tape hvis frikjøpte tillitsvalgte forsvinner, mener arbeidstakerorganisasjoner. – Da forsvinner sikkerhetsventilen til de ansatte, sier tillitsvalgt. forum_2516_medbestemmelseniforshttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6178
forum_2516_medbestemmelseniforsforum_1824_–flereoffiserermåkon/–-flere-offiserer-må-konvertere/forum-media/PubImages/_DSC0852.jpg– Flere offiserer må konvertere Sjefssersjant Christian Aage Olsen vil at offiserer som ikke har krigsskole konverterer til spesialistkorpset. De som ikke gjør det, vil få begrensede karrieremuligheter, varsler Forsvarsstaben. forum_2516_medbestemmelseniforshttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6177