Nyheter:

MDG: Vil kutte 187 mill. til forsvar – mener de styrker det totalt

Torsdag legger Miljøpartiet de Grønne fram sitt alternative budsjett. De røper et kutt på 187 millioner til Forsvar til Forsvarets forum.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​– Vi vil gi 100 millioner mer til både Kystvakt og Heimevernet for å sikre et sterkt og folkelig forankret forsvar, skriver nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, til Forsvarets forum. 

Tallene må ses i forhold til Statsbudsjettet Regjeringen la fram 7. oktober. Der foreslås det 1.439.422.000 kroner til Heimevernet og 1.184.726.000 kroner til Kystvakten. Regjeringen foreslår en økning på 2,5 milliarder i forsvarsbudsjettet i 2020, som blir på nærmere 61 milliarder kroner.

Miljøovervåkning, søk og redning

Hermstad skriver at de ser at kjernefunksjoner i norsk forsvar er blitt svekket, og at det er grunnen til at de vil øke bevilgningene til Kystvakten og Heimevernet.

– Kystvakta har viktige oppgaver innen miljøovervåking, søk og redning og er ofte i fremste rekke når norsk suverenitet blir utfordret. Heimevernet er en viktig del av norsk beredskap over hele landet og har blitt alt for svekket over tid, skriver han, og fortsetter: 

– Økningen kan vi dekke inn med å kutte i andre deler av forsvarsbudsjettet, som i forsvarsbygg og andre driftsutgifter. 

Forsvarets forum er ikke kjent med størrelsene på de spesifike kuttene, men at det totalt sett skisseres et kutt på 187 millioner kroner. Partiets alternative budsjett legges fram torsdag 21. november.


Global nedrustning

– MDGs forsvarspolitikk er basert på en langsiktig visjon om global nedrustning og avskaffelse av masseødeleggelsesvåpen. Dette må vokse frem gradvis ved å bygge gjensidig tillit og fellesskap på tvers av grensene, skriver den nasjonale talspersonen. 

– I dagens storpolitiske virkelighet ser vi at det er nødvendig å verne norsk selvstendighet, demokrati og frihet ved å opprettholde en troverdig forsvarsevne, og videreføre norsk medlemskap i NATO som i dag gir Norge beskyttelse. 

Likevel er de tydelige på at andre lands styrker ikke skal ha baser på norsk jord i fredstid:
– Vi vil opprettholde norsk basepolitikk fra 1949 som ikke åpner for baser av fremmede styrker på norsk jord i fredstid, derfor kutter vi også 37 millioner som skal dekke utgiftene for å ha amerikanske soldater på rotasjon.

– Totalt sett mener vi at vi kan ha et styrket forsvar på denne måten, samtidig som vi kutter med 187 millioner totalt, slår Hermstad fast.

I disse dager legger flere av partiene fram sine alternative statsbudsjetter. Forsvarets forum har tidligere omtalt at Senterpartiet vil gi Hæren og Heimevernet til sammen 1 milliard mer enn det Regjeringen skisserer, mens Rødt vil gi Hæren 450 millioner mer for å sikre helikopterstøtte og øke antall årsverk og Arbeiderpartiet vil øke det totale forsvarsbudsjettet med 378 millioner kroner.

SV: Trekk norske styrker ut

Mandag la SV fram sitt alternative budsjett. Der skriver de at de vil begrense kampflykjøpet så mye som mulig, og hente soldater hjem fra Natos oppdrag. 

I SVs alternative budsjett får Sjøforsvaret, inkludert Kystvakten 300 millioner mer enn i Regjeringens Statsbudsjett. Hæren får 530 millioner mer, og det skal inkludere å beholde helikoptre på Bardufoss. Heimevernet får 104 millioner mer, som skal gi to ekstra treningsdøgn. I tillegg vil partiet bevilge 9 millioner kroner ekstra til forskning på veteraners familieliv og psykiske helse. 

Regjeringen: Vil videreføre støtten til operasjoner i Irak og Afghanistan

Partiet vil kutte utbygging på Evenes med 331 millioner kroner, kutte utgifter til alliert nærvær på Værnes og Setermoen med 62 millioner kroner. De vil dessuten kutte 460 millioner kroner ved å trekke norske stryker ut av operasjoner i Irak, Baltikum og Afghanistan. Totalt kommer omprioriteringene på 943 millioner kroner. Bevilgninger og kutt sett under ett, ligger SVs alternative forsvarsbudsjett på samme nivå som Statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS