Nyheter:

350 TONN: Forsvaret leverer ut store mengder materiell hvert år. Opptil 350 tonn av dette blir kastet etter bruk.
350 TONN: Forsvaret leverer ut store mengder materiell hvert år. Opptil 350 tonn av dette blir kastet etter bruk.

Stiller spørsmål om donasjon av overskuddsplagg til veledighet

Destruksjon av bekledning begrenser mengden materiell som selges eller kan vurderes for donasjon, svarer forsvarsministeren.

Publisert

– Den kalde vinteren gjør at flere veldedige aktører har gått tom for varme klær til bostedsløse. Bergens Tidende rapporterer eksempelvis at Kirkens Bymisjon snart har gått tom for utdeling av ulltøy og andre vinterklær. Forsvaret har tradisjon for salg av overskuddsmateriell, deriblant vinterklær, og disse produktene er ofte av god kvalitet, og kan bidra til å løse en akutt situasjon for noen av landets bostedsløse.

Det skriver Trine Skei Grande fra Venstre i et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren.

Grande lurer derfor på om Frank Bakke-Jensen har vurdert å tilrettelegge for at Forsvaret skal kunne donere overskuddsplagg til veldedige formål.

Trine Skei Grande
Trine Skei Grande

Dette svaret forsvarsministeren:

– Ved avhending av overskuddsmateriell forholder forsvarssektoren seg til Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører Staten utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Instruksen sier at avhending normalt skal skje ved salg.

Restriktiv linje

Bakke-Jensen svarer videre at det kan gjøres unntak, men forsvarssektoren fører en restriktiv linje i slike saker. Av sikkerhetsmessige årsaker er det siden 2008 ført en praksis med at uniformer og uniformseffekter, som kan brukes for å framstå som norsk soldat, ikke skal ut på markedet.

– Når slike plagg eller effekter ikke kan benyttes lenger, fordi de er utslitte eller ukurante, blir de derfor destruert. Det begrenser mengden materiell som selges eller kan vurderes for donasjon til å være innerbekledning, sko og lignende. Dette materiellet selges i dag på nettauksjon i henhold til overnevnte instruks, skriver han.

INNRYKK: Soldater får utdelt utstyr under innrykk på Skjold.
INNRYKK: Soldater får utdelt utstyr under innrykk på Skjold.

«Sløsesjokket»

I NRK-programmet «Sløsesjokket» ble det satt søkelyset på de store mengdene utstyr som årlig kasseres i Forsvaret. Programleder Christian Strand og Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som Funkygine, utfordret Forsvaret til å kaste mindre sportsutstyr og klær.

– Vi var med på å løfte ett tonn klær, og det skal representere alt det Forsvaret kaster i løpet av en dag! Det blir 350 tonn i året!, sa Christian Strand til Forsvarets forum.

Han mener Forsvaret kan gå foran som et godt eksempel og leie inn eller «lease» klær. Det ville sette en standard for hvordan det offentlige handler, mener Strand.

Han har et råd til Forsvaret for å redusere mengden materiell som kastes – mer «leasing»,

– «Leasing» både hjelper for sløsing og for å spare penger.

Les mer: Kaster 350 tonn med klær i året.

Redusere presset på klimaet

– Forsvaret ønsker å bidra til å redusere presset på klimaet og miljøet, sa oberst Frank Sølvsberg i Forsvarsstaben i forbindelse med «Sløsesjokket».

– En god del bekledning brukes på nytt i dag. Utstyr som leveres inn ved for eksempel dimisjon blir vurdert med hensyn til om det er i så bra stand at det kan vaskes, renses og leveres ut på nytt. I praksis brukes denne type klær og materiell til det er slitt ut. Det som ikke er godt nok blir kassert, og noe av dette gjenvinnes, sa Sølvsberg.

RUTINER: Forsvaret vil gjennomgå rutinene for å redusere mengden bekledning som destrueres.
RUTINER: Forsvaret vil gjennomgå rutinene for å redusere mengden bekledning som destrueres.

Initiativ fra forsvarssjefen

Frank Bakke-Jensen ønsker å styrke innsatsen for at bærekraftsvurderinger integreres i den generelle planleggingen og styringen av sektoren.

– Et av de mest relevante bærekraftsmålene vi har pekt på i langtidsplanen, og som er relevant i denne saken, er FNs bærekraftmål for ansvarlig forbruk og produksjon, skriver han i svaret til Trine Skei Grande.

– Jeg følger derfor med interesse initiativet forsvarssjefen har annonsert med å se på rutinene for hvordan Forsvaret kan bli bedre på å redusere mengdene av bekledning som nå går til destruksjon. Basert på resultatene av dette arbeidet, vil jeg vurdere om det blir behov for videre oppfølging fra departementets side.

Powered by Labrador CMS