Nyheter:

Manne-lottene kommer

Lotteforbundet er ikke lenger bare for kvinner.

​Norges Lotteforbund vedtok på landsmøtet i juni at forbundet åpnes opp for både kvinner og menn. Umiddelbart meldte fem menn seg inn. En av dem er Robin Fyhn (18) fra Kirkenes.

Vil til Sjøforsvaret

– Jeg ble lotte for å få et innblikk i Forsvaret og en smakebit av hvordan det er å være i militæret, sier Fyhn. 

Robin Fyhn (18) 
Robin Fyhn (18) 

– Jeg har alltid vært alltid vært interessert i militæret. Mamma og pappa er aktive i Heimevernet, og vi har mye militært utstyr hjemme. 

– Jeg hadde utplassering på KV Barentshav. Kanskje jeg velger Sjøforsvaret? 

Han innrømmer at det er litt rart å bli «lotte». Lotteforbundet har hittil vært en frivillig organisasjon for kvinner. 

– Menn har manglet en frivillig organisasjon som gir dem en mulighet til å komme seg inn i Forsvaret utenom førstegangstjenesten, sier han. 

– Mamma sitter i styret i Lotteforbundet. Jeg sa at hun måtte si fra så fort vedtaket var gjort. 

– Hvorfor er Forsvaret viktig for deg? 

– Jeg bor ved grensa mot Russland og er oppvokst med militæret rundt meg. For meg er det helt naturlig.

Jeg bor ved grensa mot Russland og er oppvokst med militæret rundt meg

Ønske fra HV-sjefen

Det var i fjor at HV-sjef Eirik Kristoffersen tok til orde for å gjøre Norges Lotteforbund kjønnsnøytralt

– Jeg ønsker at Norges Lotteforbund skal bli kjønnsnøytralt. HV trenger frivillige som kan IT og kan være hundeførere. Vi må ha flere menn inn i støttefunksjoner som lottene tidligere har bidratt med. Vi trenger begge kjønn også her, sa Kristoffersen. 


Forbundsleder Nina Karin Skogan ønsket forslaget velkommenKjønnsnøytralt lotteforbund ble foreslått allerede i 2013 – av daværende HV-sjef Tor-
Rune Raabye. Ei arbeidsgruppe ble satt ned i fjor, og på landsmøtet i år vedtok forbundet at det nå er fritt frem for menn – med 22 mot 2 stemmer. Lotteforbundet utdanner soldater til Heimevernet – gjennom egne grunnkurs. Det betyr at veien inn i Heimevernet kan være kort. 


– En typisk mann som blir «lotte», er en som ikke har fullført førstegangstjeneste, men som vil bidra i Heimevernet, sier Skogan. 

– Flere 19-20-åringer er kanskje ikke modne nok til å ta et år i førstegangstjeneste. Så tar de sivil utdanning eller jobber i stedet. Da får de viktig kompetanse som Forsvaret trenger. 

Kom fra HV-ungdommen

Også Thomas Lund (26) fra Rygge har meldt seg inn Lotteforbundet.

– Faren min er opptatt av militærhistorie, vi lo godt da jeg fortalte at jeg hadde meg inn. Det er litt rart. Og jeg vet at det har vært diskutert om lottene bør bytte navn, men det er ikke så viktig for meg. Jeg hadde meldt meg inn uansett. 


For Lund var guttedrømmen å bli militær. Etter fem år i HV-ungdommen, skulle Lund på sesjon. Han veide for mye. Dermed fikk han beskjed om at han ikke kunne gjennomføre førstegangstjeneste. 

– Det var tøft. Jeg elsket livet i grønt – og mestret det bra, følte jeg. Jeg var lagfører og var med på utveksling til USA, forteller han. 

– Etter at jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne ta førstegangstjeneste, falt motivasjonen. Det er først nå jeg har skjønt at jeg kunne søkt meg inn på nytt. Men nå vil jeg heller inn i Heimevernet. 

I stedet for førstegangstjeneste, begynte Lund å jobbe. Han har blant annet kjørt truck og budbil og har jobbet på lager.

– Tanken med Lotteforbundet er jo å styrke totalforsvaret. Det passer midt i blinken. Jeg er veldig opptatt av totalforsvaret. 

– Hva kan du bidra med i Heimevernet? 

– Jeg har ledererfaring fra tiden i HV-ungdommen. Og jeg har jobbet med hele spektret av oppgaver innenfor logistikk.

Tanken med Lotteforbundet er jo å styrke totalforsvaret. Det passer midt i blinken