Debatt:

Langtidsplanen understreker betydningen av nye krigføringsformer og -domener, og med det behovet for å tenke annerledes enn tidligere, skriver Hanne Eggen Røislien. Her ser vi soldater fra Cyberforsvaret under en øvelse i 2019.
Langtidsplanen understreker betydningen av nye krigføringsformer og -domener, og med det behovet for å tenke annerledes enn tidligere, skriver Hanne Eggen Røislien. Her ser vi soldater fra Cyberforsvaret under en øvelse i 2019.

Mulighet for nytenkning

Langtidsplanen bryter med forsvarssjefens råd. Det gir muligheter for å se Forsvaret i et nytt lys, skriver Hanne Eggen Røislien i Cyberforsvaret.

Publisert

Det er lett å henge seg opp i manglene i den nye langtidsplanen for Forsvaret. Alt som ikke står der, er gjerne det som synes mest. Alle ønsker seg mer.

Diskusjonene rundt det Fagmilitære Råd (FMR) i fjor høst etterlot seg et inntrykk av at forsvarsevnen vår ligger til å bli betydelig svekket uten vesentlig økte tilskudd i et vidt spekter av fagfelt. Dermed var det mange som sto klare med rynkede øyenbryn allerede før LTP var ute av trykken. Forsvarssjefens FMR har lansert fire alternativer fra A til D, og det var derfor ikke annet å vente enn at det skulle utløse en form for skuffelse, når LTP ikke en gang løfter Forsvaret opp på det laveste ambisjonsnivået med det første.

Endringer og nytenkning

Hvorvidt LTP gir grunn til å trekke på smilebåndet eller ei, er naturligvis likevel ikke kun et spørsmål vedrørende økonomiske midler og tilførsel av personell, materiell eller andre målbare ressurser. LTP skal stake ut retningen som Forsvaret skal utvikle seg i, og teksten og ambisjonene i LTP er slik sett også en lakmustest.

Har du lyst til å bidra i debatten? Send oss en epost til debatt@fofo.no

Er Forsvarets ledelse – så vel som spillerom – dynamisk nok til å gi en organisasjon som er fremoverlent med evne til å ta innover seg endringer og nytenkning som ikke følger de mønstre og tyngdepunkter man så langt har vært vant til å navigere etter?

Bryter med forsvarssjefens råd

LTP bryter på mange måter med FMR, ved å understreke betydningen av nye krigføringsformer og -domener, og med det behovet for å tenke annerledes enn tidligere. LTP trekker frem både cybertrusselen, hybridutfordringene og teknologiutviklingen. Dette er positiv lesning, og det legger til rette for et bredere samarbeid i Forsvaret for å kunne jobbe for å innrette organisasjonen enda mer mot det komplekse trusselbildet vi står overfor.

...det er og blir mennesker som er både det sterkeste og det svakeste leddet i hele forsvarskjeden.

Likefullt er det det som fremheves i punkt 2.5.1., «Krevende militærstrategisk utvikling», som gjør meg mer fornøyd. Der står det at tradisjonelle skillelinjer ikke lenger er tilfredsstillende i møte med den virkeligheten vi ser vokse frem med stormskritt rundt oss. De skriver at «Moderne krigføring utnytter mer systematisk de tradisjonelle domene på tvers, så vel som det ytre rom (romdomenet), det digitale rom (cyberdomenet) og det menneskelige domenet (kognitivt og sosialt).»

Dette er en setning det ligger mye i.

Menneskene i Forsvaret

Opprettelsen av Cyberforsvaret var i sin tid en anerkjennelse av at digitaliseringen av samfunnet vårt også har avgjørende innvirkning på hele Forsvarets innretning. Totalforsvaret er også et svar på de mer helhetlige løsningene det er behov for, skal vi skape et robust forsvar, som er fremoverlent og ikke bare en tradisjonsbærer. At LTP også trekker frem det menneskelige aspektet, gir ekstra grunn til begeistring. For, det er og blir mennesker som er både det sterkeste og det svakeste leddet i hele forsvarskjeden.

Kultur betyr noe

Som kvinnelig sivil kulturviter i Cyberforsvaret har jeg blitt godt vant til å representere både et fagfelt og et segment som ikke er bortskjemt med å være verken i flertall eller «gjengs» i forsvarssammenheng. Av samme årsak er jeg av den oppfatning av at Forsvaret er nødt til ta innover seg hva kultur faktisk er og hvilken betydning det har for forsvarsevnen. I FMR var eksempelvis ikke kultur nevnt med ett ord.

Forsvaret er nødt til ta innover seg hva kultur faktisk er og hvilken betydning det har for forsvarsevnen.

Kultur går rett i kjernen av kritiske sikkerhets- og forsvarsutfordringer; det nytter ikke å ta gode beslutninger og legge fremragende planer, dersom vi ikke har en kultur som evner å omsette disse til handling. Dybden i hva kultur er og betyr finner vi ikke i festtaler og gamle ritualer, men i evne til samarbeid, nytenkning og konstruktiv virksomhetsutforming.

Kultur er slik sett vanskelig å håndtere. Kultur krever selvrefleksjon. Kultur er avgjørende for trivsel, ytelse og samhold. Det er et kraftig element som former arbeidsglede, arbeidsforhold og arbeidsprosesser.

Positive tegn

I langtidsplanen ser vi positive tegn til endring som jeg håper kan gi ringvirkninger utover i Forsvaret.

Det begynner uansett med en anerkjennelse av et behov, og det ser vi i nåværende LTP.

Så gjenstår det å omforme fagre ord til praksis.

Visste du at vi sender ut nyhetsbrev med de viktigste oppdateringene hver morgen? Meld deg på her.

Powered by Labrador CMS