Nyheter:

Forsvarsministeren: – Nerdenes revansje i Forsvaret

Frank Bakke-Jensen (H) har satt ned et utvalg. Det kan føre til at ungdom med spisskompetanse på skjermbruk og tastetrykk får en større plass i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Berit Svendsen forteller om et forsvar som har dyktige og lojale ansatte. Det gjør også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Mye fungerer, men likevel er ikke Forsvaret godt nok forberedt på et trusselbilde og en sikkerhetssituasjon som endrer seg raskt. Vipps – så blir det et utvalg – men ikke bare et utvalg som skal ha smarte vyer og flyktige visjoner. Det skal være noe mer håndfast og munne ut i konkrete forslag som gjør Forsvaret bedre, lover Vipps-sjef og tidligere leder for Telenor Norge og Skandinavia, Berit Svendsen.

– Forsvarssjefens fagmilitære råd var litt for mye av det samme. Teknologi har fått for liten plass – innføring av ny teknologi kan bidra til effektivisering og operativ evne. Ta F-35 som eksempel: Den støvsuger all informasjon. Den informasjonen må behandles og settes sammen til et situasjonsbilde. Det krever teknologiforståelse og datakompetanse, sier Svendsen som mener at Forsvaret blant annet trenger flere data-analytikere.

Fikk du med deg kommentaren der forsker i Cyberforsvaret, Hanne Eggen Røislien, varslet om at det er for lite kompetanse innenfor cyberdomenet? 

– Det ingen som har nok av den kompetansen og der må Forsvaret også konkurrere med næringslivet. Da må Forsvaret bli enda flinkere til å tiltrekke seg de aller beste, sier Svendsen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk overlevert delrapporten fra utvalgsleder Berit Svendsen (Foto: Forsvarets forum). 
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk overlevert delrapporten fra utvalgsleder Berit Svendsen (Foto: Forsvarets forum). 

Den endelig rapporten skal leveres juni 2020. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier likevel at regjeringen vil ta med seg innspillene fra Svendsen-utvalget når de skal forme sin langtidsplan for Forsvaret til våren.

– Vi står overfor en sikkerhetssituasjon der vi ser flere hybride trusler, sier Bakke-Jensen. 

Han peker på at teknologisk utvikling gir muligheter samtidig som det kan blottlegge sårbarheter. 

– Dette er på mange måter nerdens revansje. Vi er i en tid der gamere kommer med en helt egen spisskompetanse. En dyktig gamer ser bruk av teknologi på en helt annen måte for å spille ut og forstå ulike scenarier og strategi.

– Det finnes masse kompetanse blant ungdommer som også Forsvaret må ta i bruk, sier forsvarsministeren som peker på at Forsvaret må se etter denne kompetansen fra seleksjon til førstegangstjenesten.

– Og det håper jeg de gjør allerede. Det er ikke antall armhevinger som bestemmer hva slags karriere du gjør i Forsvaret.  

Folk slutter

Å beholde kompetanse blir også helt sentralt, ifølge utvalget.

– Det er alt for mange av de ansatte som tilhører spesialistsøylen i Forsvaret som slutter, sier Berit Svendsen.

Det er et ekko av hva sjef Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig, tidligere har sagt til Forsvarets forum. Da pekte hun blant annet på kompetanseflukten i Forsvaret, og viste til at lønn kan være et av virkemidlene for å beholde ansatte blant spesialister som flyteknikere.

– Det kan heller ikke være diskvalifiserende å få barn eller om du tar ut pappa- eller mammaperm, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og peker på at Forsvaret må bli flinkere til å tilrettelegge.

Er det diskvalifiserende for karrieren i Forsvaret å få barn?

– Det er ikke diskvalifiserende, men det er fortsatt litt nytt. Og det er noe vi må bli flinkere til å tilrettelegge for. Ved et eksempel måtte et fartøy legge til kai fordi skipssjefen tok ut pappaperm.

– Men det gjelder ikke bare Forsvaret. Det er mange plasser der de jobber med den problematikken, sier Bakke-Jensen. 

Powered by Labrador CMS