Nyheter:

Trond Kotte avbildet i 2019.
Trond Kotte avbildet i 2019.

Forsvaret med håndsrekning til koronarammede leverandører

Forsvaret åpner for å betale regninger før forfall for å hjelpe bedrifter som har fått betalingsproblemer i koronakrisen.

Publisert

– Gitt situasjonen vi har nå, med store utfordringer for mange, ønsker vi å være imøtekommende i de tilfellene de ønsker raskere betaling, sier økonomisjef i Forsvaret, Trond Kotte, til Forsvarets forum.

Han har informert avdelingene i Forsvaret om at de har anledning til å gjøre unntak fra det såkalte Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren, går det fram at et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i. Det er Forsvarsdepartementet som har gitt dispensasjon til unntak fra regelverket etter at Forsvaret anmodet om det.

«Normalvilkåret er at betaling skal finne sted innen 30 dager etter at leveransen er godkjent av kjøper og korrekt faktura med bilag er mottatt. Andre vilkår kan avtales der dette er hensiktsmessig. Hvis det i enkelte tilfeller betales raskere enn avtalte betalingsvilkår skal det kreves prisavslag på grunn av redusert kredittid for leverandøren»

Det er punktet med krav om prisavslag man nå åpner for å gjøre unntak fra, og det kan gjøres til og med 30. juni. Forsvarsdepartementet skriver i et brev at det støtter Forsvarets ønske om å imøtekomme behovet fra enkelte leverandører. Dispensasjonen gjelder hele forsvarssektoren.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på [email protected].

– Det var i utgangspunktet en problemstilling løftet fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Nå har vi gitt avdelingene anledning til å fravike fra reglementet, forklarer økonomisjef Trond Kotte.

Kortere betalingsfrist kan hjelpe bedriftens likviditet

Økonomisjefen legger til at tiltak for å lette trykket på leverandørene er i tråd med de omfattende økonomiske pakkene regjeringen har lansert for å bistå bedriftene under koronapandemien.

Regjeringens tiltak mot koronapandemien innebærer en stor byrde for bedriftene. Noen sektorer er helt nedstengt, som reiseliv og frisørbedrifter. Men også andre deler av økonomien har mistet store deler av inntektsgrunnlaget fordi folk beveger seg mindre og avventer situasjonen mens man venter på avklaring om videre smitteverntiltak. En ekspertgruppe har vurdert kostnadene av koronatiltakene og slår fast at en rekke næringer sliter, skriver NTB. Det beregnes at virusutbruddet kan få alvorlige konsekvenser for økonomien i Norge i mange år framover.

På bakgrunn av myndighetenes restriksjoner for å begrense koronasmitte har flere bedrifter har henvendt seg til Forsvaret på grunn av likviditetsutfordringer, står det i dokumentet Forsvarets forum har fått innsyn i.

Likviditet er et uttrykk for betalingsevne, om man klarer å betale de løpende regningene og kostnadene bedriften har. Når bedriften leverer en vare med faktura, er det best for bedriften å få inn pengene så raskt som mulig.

Ofte gir man en rabatt til kjøper dersom de betaler tidligere. Kjøperen kunne fått renter på pengene i løpet av de 30 dagene dersom de var plassert andre steder før de ble brukt til å betale fakturaen. Denne rabatten er det Forsvaret nå gir anledning til å gjøre unntak fra.

Ingen konkrete henvendelser, men signaler

Det er ikke kommet noen konkrete henvendelser til FLO om å betale tidligere, men logistikkorganisasjonen har fått signaler om at det kan komme, skriver kommunikasjonsansvarlig i FLO, Hans Meisingset i en e-post til Forsvarets forum.

– FLO har fått noen henvendelser fra leverandører der vi venter på leveranser og hvor leverandør melder til oss at de kan komme til å få utfordringer med likviditeten framover. For å sikre operativiteten til Forsvaret er det viktig at vi gjør det vi kan for å sikre leveranser, skriver Meisingset etter å ha forhørt seg med avdelingen for strategiske anskaffelser.

Han sier at et tiltak for å hjelpe på situasjonen er å betale tidligere for levert materiell, og at fritaket fra anskaffelsesregelverket var nødvendig for å kunne gjennomføre det.

– Det er ingen leverandører som per i dag har bedt om forsert betaling, men vi ser for oss at det kan komme forespørsler om dette etter hvert, skriver han.

Renteeffekt av 30 dagers frist

Tidligere økonomisjef i Forsvaret, Espen Amundsen, sier etaten ikke taper penger på å betale regningene før forfall.

– Det er mer viktig for Forsvaret å gjøre gode handler, det kan Forsvaret spare mer penger på. Med dagens rentenivå er det marginalt hvor mye rentetapet er på at regningene gjøres opp før normal betalingstid, sier Amundsen.

Han sier at det normalt er slik at staten sparer noe på renteeffekten av å kreve 30 dagers betalingsfrist for regninger, men at dette ikke fremkommer som en egen regnskapspost i regnskapet til staten.

– Det er Finansdepartementet som fastsetter og håndhever regler for betalinger i staten. Uansett om Forsvaret skulle bruke opp alle sine penger, vil jo alle regninger bli betalt. Dette gjelder om Forsvaret bruker mer enn budsjettildelingen sin.

– Så dette har ingen betydning for Forsvaret?

– Nei, det eneste er at de som har levert en vare får betalt for den tidligere enn normalt. Anskaffelsesprosess og fakturakontroll vil være den samme, sier Amundsen.

Må dokumentere behov

Meisingset i FLO forklarer at leverandører som vil benytte seg at dette er nødt til å dokumentere at de uten en slik ordning ikke vil kunne levere materiellet til Forsvaret.

– Vår vurdering er at denne løsningen kan være aktuell for mindre leverandører som har utfordringer med sin likviditet i disse dager.

Rent teknisk er Forsvaret nødt til å endre forfallsdato og legge ved dokumentasjon på fakturabilaget. Det beskrives som «ikke en stor operasjon».

Visste du at vi sender ut nyhetsbrev med de viktigste oppdateringene hver morgen? Meld deg på her.

Danmark: 100 millioner betalt tidlig

I en pressemelding før påske meldte det danske forsvaret at de har betalt fakturaer til en verdi av 100 millioner kroner tidligere enn vanlig for å hjelpe leverandører. Over tusen leverandører har dermed fått utbetaling før forfallsdato.P

– Forsvaret er avhengige av mange gode danske leverandører for å sikre en god oppgaveløsing. Mange av leverandørenes overlevelse avhenger nå av avtalene med Forsvaret. Derfor forserer vi betalingen av hundrevis av regninger. Samtidig er vi i full gang med å se på om det er investeringer og lignende vi kan gjøre som kan styrke dansk næringsliv nå, sier Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen i pressemeldingen.