Nyheter:

Hærvask: Renholdet har ikke blitt bedre i Hæren, sier kommunikasjonssjef i Hæren Per Espen Strande. Det er blir fortsatt meldt om avvik ved vask (Foto: Christian Nørstebø/Forsvarets forum).
Hærvask: Renholdet har ikke blitt bedre i Hæren, sier kommunikasjonssjef i Hæren Per Espen Strande. Det er blir fortsatt meldt om avvik ved vask (Foto: Christian Nørstebø/Forsvarets forum).

Hæren holder tilbake renholdspenger

– Hæren betaler for det vi får levert fra alle våre leverandører, svarer Per Espen Strande

Publisert Sist oppdatert

– Hæren er pålagt å gjennomføre mottakskontroll av alle varer og tjenester som blir levert. Dette for å ivareta forsvarlig forvaltning. Når det er avvik mellom mottatt vare eller leveranse og faktura, melder vi avviket til leverandøren slik at de kan rette opp fakturaen. Vi betaler fakturaen når grunnlaget er korrekt. 

Det skriver kommunikasjonssjef i Hæren, Per Espen Strande i en epost til Forsvarets forum. Etter det Forsvarets forum kjenner til er det holdt igjen betydelige utbetalinger som følge av det Hæren mener er sviktende vask fra ISS. 

Strande ønsker ikke å kommentere hvor store beløp det er snakk om, men viser til at Hæren først betaler når ISS leverer det de har lovet.

Bekrefter situasjonen

Overfor Forsvarets forum bekrefter direktør i ISS Ronny Pettersen situasjonen. 

– Det stemmer at Forsvaret ikke har innbetalt forfalte fakturaer. En mindre del av dette er relatert til diskusjon rundt vår leveranse. 

Han ønsker heller ikke å utdype hvor store summer som blir tilbakeholdt fra Forsvaret som ISS har fakturert. Pettersen henviser til Forsvarets logistikkorganisasjon for ytterligere spørsmål. 

– Betydelig underleveranse

 ISS har tidligere blitt kritisert for avtalebrudd ved manglende og dårlig vask av Forsvarets eiendom. I et dokument der de blir gjort rede for status for vasksituasjonen i Hæren i høst, beskriver brigader Frode Ommundsen situasjonen på følgende måte: 

«Det foregår en betydelig underleveranse av renhold, spesielt i Indre Troms, men også i øvrige områder. Hærens sjefer, vernekjeden, tillitsmannsorganisasjoner, leger, veterinærer og de ansatte selv er bekymret for situasjonen og mulige konsekvenser. Mangel på dokumentasjon (av vask, journ.anm) medfører at Hæren holder tilbake et økende antall fakturaer, da vi mener disse ikke tilfredsstiller Forsvarets krav til forsvarlig forvaltning.», skriver Ommundsen i et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i. 

– Hvordan vil dere beskrive vaskesituasjonen i Hæren nå?

– Vaskesituasjonen er som tidligere, det er ingen store endringer, svarer kommunikasjonssjef Strande nå til Forsvarets forum, cirka fire måneder etter at brigader Ommundsen gjorde rede for vaskesituasjonen. 

– Ved avvik betaler Hæren så snart fakturagrunnlag er rettet av leverandøren, svarer Strande. 

Forlenget avtale med iss

I januar ble det kjent at et nytt firma overtar renholdet ved Skjold leir. Fra og med 1. mai 2020 er det renholdsbedriften Proff rent AS som står for renholdet, skriver Nye Troms. 

Og i 2019 ble det kjent at Forsvarsdepartementet (FD) sa opp renholdet ved ISS i sine egne lokaler. 

Kommunikasjonsansvarlig Forsvarets  logistikkorganisasjon (Flo), Hans Meisingset, sier imidlertid til  Forsvarets forum at kontrakten med ISS er forlenget for resten av Forsvaret.

– Alle kontrakter for renholdsleveranser fra ISS er forlenget til januar 2021, bortsett fra lokasjon Skjold som har fått ny leverandør. Ved nye anbudsrunder følger FLO anskaffelsesregelverket slik at tilbydere evalueres etter objektive kriterier, uavhengig av om de er eksiterende leverandør eller ikke.

– Inngått rammeavtale for renhold kan benyttes av alle etater i forsvarssektoren, FD benytter ikke avtalen.

Powered by Labrador CMS